Skip to main content

Syn är en mänsklig rättighet – antalet fall av blindhet har halverats på fem år i ett av Indiens fattigaste områden

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2019 08:28 CEST

Kalpana och Amal Biswas bor i regionen Sundarbans i Indien - Copyright Uttam Adak

Befintliga fall av blindhet i ett av Indiens fattigaste och mest otillgängliga regioner, Sundarbans, har halverats under de senaste fem åren, visar ny forskning.

Ett omfattande program med namnet "Sundarbans Eye Health Service Strengthening Project" startade 2013 med målet att göra långsiktiga förbättringar av ögonvård och därtill relaterade tjänster för de 4,7 miljoner människor som bor i Sunderbans, ett avlägset distrikt i deltaområdet i Västra Bengal. Projektet möjliggjordes genom finansiering från Standard Chartered Banks investeringsprogram "Seeing is Believing".

En av 100 människor i hela Indien beräknas vara blind, men i Sundarbans var denna siffra dubbelt så hög.

Även om en operation för gråstarr är snabb, billig och helt kan återställa synen, är den för många av de fattigaste i denna avlägsna, ö-prickade region närmast omöjlig att betala för och det är även enormt svårt att resa till en mottagning för behandling.

För att ändra denna situation etablerade Sightsavers och partners 17 center för ögonhälsa och bistod fem sjukhus med bättre utrustning och utbildning av personal. Människor som tidigare åsidosatts och missgynnats och som bodde i Sundarbans informerades också om hur man kan upptäcka hälsoproblem relaterade till syn och ögon.

Projektet i Sundarbans arbetade tillsammans med regeringen och det genom att stödja långsiktiga förbättringar av infrastruktur inom befintliga hälsocentraler, vilket också inkluderade två distriktssjukhus.

Innan programmet startade gjorde forskare upptäckten att var fjärde person över 50 år i regionen var blind. Idag har antalet sjunkit till en av 80. Programmet fördubblade också antalet personer som sa att de skulle besöka en ögonläkare om de inte kunde se tydligt och antalet människor som är medvetna om att den indiska regeringen erbjuder gratis gråstarroperationer.

Ett annat resultat av programmet var ökad kunskap och insikt hos regeringen om behovet av att erbjuda tillgänglig ögonvård av hög kvalitet till alla. R N Mohanty, VD för Sightsavers i Indien, framhåller att:

”God syn är en mänsklig rättighet, inte en lyx: ögonvård ska vara överkomlig och inom räckhåll för alla. Vi vill att regeringar och givare ska förstå och inse att hälsovården inte är fullständig om den inte inkluderar ögonvård. Ögonhälsa måste vara integrerad i den allmänna vården.

"Forskning relaterad till programmet ”Seeing is Believing” visar vad som är möjligt på bara några år med rätt tillvägagångssätt. För fem år sedan fanns det nästan inga lättillgängliga ögonmottagningar i regionen, men nu känner några av Sunderbans mest utsatta människor till att de kan få sina ögon undersökta av professionell vårdpersonal på en synmottagning endast 5-8 km från där de bor.”, fortsätter R N Mohanty.

Sudipta Mohanty, Chef för kontoret Sightsavers India East lyfte fram att:

"Nu behöver vi fler både statliga och icke-statliga intressenter som tillsammans samverkar för att se till att vi inte glider tillbaka till en situation där det återigen finns en stor eftersläpning av gråstarroperationer och sjukdomar som försämrar ögonhälsan".

Om forskningen:
Sightsavers och partners Vivekanada Mission Asram (VMA) genomförde två undersökningar i början och i slutet av programmet "Seeing is Believing" för att bedöma om det hade lyckats.

Undersökningarna involverade över 3 400 personer i Sundarbans och inrättades för att undersöka ögonhälsostatus och hälsosökandes beteende boende i 19 kvarter i Sundarbans.

Du kan läsa hela forskningsrapporten här:https://research.sightsavers.org/project/eye-health-in-the-indian-sunderbans/

Om programmet "Seeing is Believing":
Under mer än ett decennium har ”Seeing is Believing” hjälpt över 160 miljoner människor i Asien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika med att förebygga och behandla blindhet som kan förhindras och hjälpa till vid synnedsättning.

”Seeing is Believing” är Standard Chartered Banks globala investeringsprogram för att bekämpa blindhet som går att förhindra och bota. Fonden förvaltas av International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB).

Om Sightsavers:
Sightsavers är en internationell organisation som arbetar i mer än 30 låg- och medelinkomstländer med att förhindra blindhet, återställa synen och påverkan för social inkludering och lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är en registrerad välgörenhetsorganisation i Storbritannien (registrerade välgörenhetsnummer 207544 och SC038110) www.sightsavers.org men också en registrerad insamlingsstiftelse i Sverige som innehar 90-konto, www.sightsavers.se

Sightsavers har status som en Independent Research Organization (IRO), vilket gör oss till en av de enda internationella icke-statliga organisationer (NGOer) som har en sådan status i Storbritannien. Verksamheten bedriver högkvalitativ forskning för att hantera globala klyftor och implementerar forskningsresultat i praktiken genom att återföra dem till utformningen av program. Mer information finns på https://research.sightsavers.org/

Idag finns det 36 miljoner blinda människor i världen; 75 % av all blindhet kan förebyggas eller botad.

Sedan 1950 har Sightsavers;

  • Stöttat med över 1.1 miljard behandlingar mot försummade tropiska sjukdomar, s.k. NTD
  • Genomfört över 10.2 miljoner operationer för att bevara/återställa synförmågan.
  • Tränat och utbildat över 795,427 ögonvårdare/sjukhuspersonal
  • Genomfört rehabiliteringsträning för 225,954 blinda eller personer med synnedsättning.
  • Stöttat 62,908 barn som är blinda eller har en synnedsättning med skolutbildning 

Bifogade filer

Word-dokument