Gå direkt till innehåll
Lars Jolérus, vd Signalisten
Lars Jolérus, vd Signalisten

Pressmeddelande -

Fler hyresrätter och hållbarhet i fokus i Signalistens nya affärsplan

Signalistens styrelse har antagit en ny femårig affärsplan där utvecklingen av nya hyresrätter i hållbara och trygga områden prioriteras. Signalistens målsättning är att bygga 2 000 nya lägenheter fram till år 2035.

Signalisten har redan tidigare en hög ambition om att öka takten i bostadsbyggandet. I den nya femåriga affärsplanen, som sträcker sig över verksamhetsåren 2024–2028, höjer Signalisten målsättningen ytterligare med att utöka beståndet med 2 000 nya lägenheter. Utöver nyproduktion kan uppdraget att växa även innebära fastighetsförvärv. Det innebär att Signalisten ska ha 6 000 lägenheter i sitt bestånd till år 2035.

– Vår nya femåriga affärsplan kommer vid en tidpunkt då det finns en starkt växande efterfrågan på fler hyresrätter i Solna. Flera stora projekt har startats och investeringsvolymen förväntas öka kraftigt de kommande åren, säger Lars Jolérus, vd Signalisten.

Signalisten ska enligt affärsplanen aktivt verka för nyproduktion av bostäder och bidra till att utveckla hyresrätten som boendeform och främja dialogen med hyresgästerna.

– De viktigaste strategiska frågorna de närmaste åren är den fortsatta omställningen till en mer hållbar verksamhet och målet att ha fler nöjda hyresgäster, säger Lars Jolérus, vd Signalisten.

Trots tuffa tider i byggbranschen på grund av rådande konjunkturläge, så har Signalisten en stabil ekonomi och goda förutsättningar att fortsatt öka takten i bostadsbyggandet.

Kort om Signalisten

Uppdrag: Signalisten är Solna stads bostadsstiftelse och en del av allmännyttan. Stiftelsens uppdrag är att bidra till bostadsförsörjning och utveckling av stadsmiljön i Solna. Signalisten ska aktivt verka för nyproduktion av bostäder samt fastighetsförvärv.

Vision: Hållbart boende i levande stadsmiljöer i Solna.

Affärsidé: Signalisten äger, utvecklar och förvaltar bostäder och lokaler som vi upplåter med hyresrätt.

Vi är med och utvecklar Solna till en sammanhållen och levande stad samt verkar för attraktiva, trygga och hållbara miljöer.

Målsättning: Signalisten ökar takten i bostadsbyggandet och planerar att bygga 2 000 nya hyresrätter i Solna till år 2035 och då ha 6 000 lägenheter i sitt bestånd.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger och förvaltar Signalisten cirka 4 000 hyresrätter, 300 lokaler och 6 000 bilplatser. Stiftelsens uppdrag är att bidra till bostadsförsörjning och utveckling av stadsmiljön i Solna. Signalisten har cirka 75 anställda. Se mer information på www.signalisten.se.

Kontakter

Lisette Berg

Lisette Berg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-705 22 66

Välkommen till Signalisten!

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger och förvaltar Signalisten cirka 4 000 hyresrätter, 300 lokaler och 6 000 bilplatser. Stiftelsens uppdrag är att bidra till bostadsförsörjning och utveckling av stadsmiljön i Solna. Signalisten har cirka 75 anställda. Se mer information på www.signalisten.se.