Gå direkt till innehåll
Signalistens styrelseordförande Jimmy Blomqvist Larsson (S) besöker Signalistens nyrenoverade garage i Agnesberg tillsammans med Matilda Linse, driftchef på Signalisten. Foto: Magnus Liam Karlsson
Signalistens styrelseordförande Jimmy Blomqvist Larsson (S) besöker Signalistens nyrenoverade garage i Agnesberg tillsammans med Matilda Linse, driftchef på Signalisten. Foto: Magnus Liam Karlsson

Pressmeddelande -

Flexibla laddplatser i nyrenoverat garage i Agnesberg

I Signalistens garage i Agnesberg i Solna har sex laddplatser installerats vilket ger fler hyresgäster möjlighet att välja elbil och minska sin klimatpåverkan.

Den 1 december öppnades Signalistens garage i Agnesberg som har genomgått en omfattande renovering och fått ett större lyft med sex laddplatser för elbil, fjärrstyrning till garageporten och ett nytt fläktsystem. Med ny belysning och invändig målning har också miljön blivit ljusare och tryggare.

– Efterfrågan på laddstationer ökar kontinuerligt. Därför testar vi nu flexibla laddplatser där flera kan dela på en laddstolpe – det ska bli enklare för fler att välja elbil och köra klimatsmart, säger Signalistens styrelseordförande Jimmy Blomqvist Larsson (S).

Flexibel parkeringslösning är ett pilotprojekt med syftet att ge fler hyresgäster möjlighet till elbilsladdning, där tillgången till el är begränsad. Med denna lösning kan utbyggnad ske i takt med efterfrågan och skapa högre nyttjandegrad. Det är samtidigt ett led i Signalistens hållbarhetsarbete för att nå klimatmål i Agenda 2030.

– I vissa av våra fastigheter finns tekniska begränsningar som gör det svårare att tillhandahålla laddplatser i större skala. Då gäller det att på bästa sätt nyttja de förutsättningar som finns och hitta de flexibla lösningar som är möjliga, säger Jimmy Blomqvist Larsson.

Under våren 2024 planeras en uppfräschning av utemiljön. Fasaden till trapp- och hisshuset målas om och nya växter och träd planteras på gården ovanpå garaget och runt om garaget.

Om Signalistens parkeringsplatser:

Signalisten hyr ut parkeringsplatser i Solna. Vi har cirka 6 000 parkeringsplatser runt om i Solna, både utomhus och i garage. Vi har även platser anpassade för elbilar. Du behöver inte bo hos oss för att få hyra en parkering. Bilplats med laddstation för elbil finns att hyra i Hagalundsgaraget, Bergshamragaraget, Hannebergsgaraget, Västra vägen samt Agnesbergsgaraget.

Läs mer om Signalistens parkeringsplatser: Parkeringsplats (signalisten.se)

Ämnen

Kategorier

Regioner


Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger och förvaltar Signalisten cirka 4 000 hyresrätter, 300 lokaler och 6 000 bilplatser. Stiftelsens uppdrag är att bidra till bostadsförsörjning och utveckling av stadsmiljön i Solna. Signalisten har cirka 75 anställda. Se mer information på www.signalisten.se.

Kontakter

Lisette Berg

Lisette Berg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-705 22 66

Välkommen till Signalisten!

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger och förvaltar Signalisten cirka 4 000 hyresrätter, 300 lokaler och 6 000 bilplatser. Stiftelsens uppdrag är att bidra till bostadsförsörjning och utveckling av stadsmiljön i Solna. Signalisten har cirka 75 anställda. Se mer information på www.signalisten.se.