Gå direkt till innehåll
Signalisten får klartecken att renovera Gunnarbohuset i Bagartorp

Pressmeddelande -

Signalisten får klartecken att renovera Gunnarbohuset i Bagartorp

Hovrätten meddelar nu att man godkänner Signalistens föreslagna åtgärder för att renovera fastigheten Gunnarbo 2 i Bagartorp. Beslutet innebär klartecken för Signalisten att genomföra projektet.

- Beslutet är ett kvitto på att de åtgärder som Signalisten föreslagit är nödvändiga och på en rimlig nivå för att husen ska hålla i många år till, säger Magnus Nilsson (M), styrelseordförande på Signalisten.

Renoveringsförslaget presenterades för hyresgästerna i Gunnarbohuset i början av 2019. Eftersom det inte godkändes av samtliga hyresgäster skickades ärendet vidare till hyresnämnden som bedömde att nivån är rimlig. Därefter överklagades ärendet till Svea hovrätt, som nu slutgiltigt meddelat att godkänna åtgärderna.

I hyresnämndens bedömning formulerades bland annat att Signalisten har ”ett beaktansvärt intresse av att genomföra de begärda åtgärderna och att dessa inte framstår som oskäliga mot hyresgästerna.”.

- Husen är i mycket dåligt skick och den tekniska livslängden är slut för vatten- och avloppsledningar och elsystem. Vi kommer att göra allt vi kan för att genomföra renoveringen på ett så bra sätt som möjligt för våra hyresgäster i Gunnarbo, säger Lars Jolérus, vd på Signalisten.

Berörda hyresgäster har informerats om hovrättens beslut. Byggstarten beräknas kunna ske våren 2022.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger och förvaltar Signalisten cirka 4 000 lägenheter och knappt 200 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna. Vi hyr även ut drygt 6000 bilplatser inklusive de som hyrs ut på uppdrag av Solna stad. Signalisten har cirka 70 anställda. Se mer information på www.signalisten.se.

Kontakter

Lisette Berg

Lisette Berg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-705 22 66

Välkommen till Signalisten!

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med det helägda dotterbolaget Solnabostäder äger och förvaltar Signalisten cirka 4 000 hyresrätter, 300 lokaler och 6 000 bilplatser. Stiftelsens uppdrag är att bidra till bostadsförsörjning och utveckling av stadsmiljön i Solna. Signalisten har cirka 75 anställda. Se mer information på www.signalisten.se.