Pressmeddelande -

Kvalificerade signaturer minimerar risken för miljonbedrägerier

Idag meddelade SvD (Svenska Dagbladet) att V & S misstänks ha lurats på 29 miljoner kronor. Med digitalt stämplade fakturor kan dessa bedrägerier minimeras säger säger bolagets företrädare Sven Peter Helldén.

Med anledning av dagens artikel i SvD (Svenska Dagbladet) framgår att förfalskade fakturor spelar en väsentlig roll i bedrägeriet. Samhällets kostnad för den hittillsvarande slappheten att inte kräva ett bättre skydd mot falsifikat kan inte bli tydligare än detta exempel. Att "pappersfakturor" inte har behövts skrivas under är inget försvar för att inte ställa högre krav nu när vi är på väg in i ett papperslöst förfarande. Ett första steg är att kräva en elektronisk stämpel på varje faktura (eller varför inte varje dokument av värde) som lämnar en organisation för att nå en annan. Tekniken finns och är lätt att implementera. Ett enkelt sätt att skapa informationsintegritet och försvåra handel med falska dokument. Spårbarhet och äkthetskontroll får man på köpet. Tekniken kan även användas då det gäller den interna infrastrukturen för hantering av fakturor och attesteringar för att försvåra eventuella obehöriga ageranden internt, säger vidare bolagets företrädare Sven Peter Helldén.

Elektroniska media har under de senaste åren tilltagit i betydelse och påverkar nu i stor omfattning såväl affärs- som privatliv. Det utbyte av data över nätverk som här inträffar har central betydelse. I detta scenario kommuniceras det regelbundet mellan personer och företag som inte personligen känner varandra. En säkerhet att en kommunikationspartner är den som vederbörande utger sig för vara finns inte. Det är också tvivelaktigt om överförda data kommer fram till mottagaren i samma form som de skickades. Det förtroende som saknas i autenticitet och integritet hos överförda data förhindrar all juridiskt bindande elektronisk handel. Lösningen ligger i användandet av en kvalificerad elektronisk signatur. Denna gör det möjligt för en mottagare att utan tvivel vara säker på vem som är avsändare av ett elektroniskt meddelande och om data blivit förändrade. Den digitala signaturen garanterar således två avgörande faktorer i den elektroniska handeln:

  • Avsändaren av ett meddelande är rättsligt bunden och kan utan tvivel identifieras.
  • Det kan bevisas att innehållet i ett meddelande inte har förändrats sedan det skickades.

SignGuard Europe AB presenterade den 11:e november 2008 fyra nya mjukvaror för hantering av elektroniska signaturer. Presentationerna och dokumenten som aktivt signerades och verifierades under presentationen finns att tillgå via länken:

https://www.signguard.se/events.aspx

För mera information, kontakta:

- Sven Peter Helldén, SignGuard Europe AB, 0770-790 650, Email sph@signguard.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • digitala signaturer
  • e-legitimation
  • kvalificerade cerifikat
  • svensk internationell e-legitimation
  • svensk e-legitimation
  • signatur produkter