SigtunaHems första kvarter i nya stadsdelen Sigtuna stadsängar – 72 lägenheter, 400 kvadratmeter lokaler, garage med 40–50 fordonsplatser.
SigtunaHems första kvarter i nya stadsdelen Sigtuna stadsängar – 72 lägenheter, 400 kvadratmeter lokaler, garage med 40–50 fordonsplatser.

Pressmeddelande -

​Klart för SigtunaHems första kvarter

SigtunaHem bygger sitt första kvarter i Sigtuna stadsängar, och anlitar Boetten Bygg AB som byggentreprenör.
   – Det ska bli jättekul att sätta spaden i marken för detta unika stadsbyggnadsprojekt som har ett utpräglat hållbarhetsperspektiv, säger SigtunaHems vd Göran Langer.

Fakta/Kvarter 1:13
• 72 lägenheter, från ettor till fyror
• 400 kvadratmeter lokaler
• 
40–50 fordonsplatser i garage

SigtunaHem har upphandlat Boetten Bygg AB för att i en samverkansentreprenad bygga vårt första kvarter i den helt nya stadsdelen Sigtuna stadsängar.

   – Det finns en option på att utöka det och bygga ytterligare ett kvarter i Sigtuna stadsängar om det här projektet faller väl ut, säger SigtunaHems projektledare Endre Barat.

SigtunaHem samarbetar sedan tidigare med Wingårdhs Arkitekter, som tagit fram ett vinnande och mycket attraktivt förslag för ett helt nytt bostadskvarter i Sigtuna stadsängar.

Två centrala teman har ända sedan starten genomsyrat planeringen för den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar – hållbarhet och medborgarinflytande.

   – När vi nu genom att upphandla byggentreprenör tar ett stor kliv närmare förverkligandet så genomsyrar de här aspekterna hela projektet, säger SigtunaHems projektchef Peter Sohlberg.

   – Vi vill att projektet ska klassas som Miljöbyggnad Silver och att det ska uppfylla den högre hållbarhetsnivån, nivå 2, som gäller för stadsdelen, säger Endre Barat.

Alla som köper mark för att bygga nya bostadshus i Sigtuna stadsängar har tre kravnivåer för ekologi och hållbarhet att förhålla sig till. De som väljer nivå 2 eller 3 får rabatt på markpriset. I de två högsta nivåerna ingår också att en del av pengarna avsätts till välgörande ändamål.

   – Det betyder att de som bygger här också bidrar till att stärka viktiga funktioner i lokalsamhället, säger Peter Sohlberg.

För oss på SigtunaHem är även frågan om medinflytande viktig – att våra nuvarande och blivande hyresgäster får vara delaktiga i utformningen av exempelvis utemiljöer och annat som berör boendet.

   – Måndag 28 november kommer vi att hålla en workshop där vi bjuder in presumptiva hyresgäster för att diskutera "det goda boendet", berättar Endre Barat.

Ämnen

  • Byggnadsindustrin

Taggar

  • nyproduktion
  • sigtuna
  • sigtuna kommun
  • sigtunahem
  • medborgarinflytande
  • hållbarhet
  • upphandling
  • samverkansentreprenad

Regioner

  • Sigtuna

SigtunaHem är ett värdegrundsbaserat serviceföretag som äger och förvaltar 4 600 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vi bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet för att möta olika hyresgästers förväntningar.

Vår vision sammanfattas med orden – Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt löfte – boende med omtanke genom engagerat värdskap.

Presskontakt

Göran Langer

Göran Langer

Presskontakt VD AB SigtunaHem 08-591 796 07
Göran Pettersson

Göran Pettersson

Presskontakt Redaktör Digital kommunikation 08-591 796 69

Relaterade nyheter