Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Delägare i Sigtuna stadsängar byter namn till Bonava

Sigtuna stadsängars delägare NCC Boende har bytt namn till Bonava. Samtliga anställda inom NCC Boende i Sverige, och all verksamhet som tidigare har bedrivits i bolaget, har förts över till Bonava.

– Namnbytet till Bonava innebär att vi tar ett mer renodlat grepp på bostadsutveckling med en bostadsutvecklingsprocess som löper genom hela värdekedjan från förvärv och utveckling av mark till färdiga hem och bostadsområden, berättar Kim Hultén, projektchef på Bonava Sverige AB. I namnet Bonava symboliserar ordet ”bo” hemmet, och ”nav” den levande platsen runt omkring. – Och det är just det Bonava gör. Bonava bygger mer än bara hus. Vi skapar hem och områden där människor lever sina liv, konstaterar Kim Hultén.

Fortsatt satsning på Sigtuna stadsängar

Påverkar namnbytet ert engagemang i Sigtuna stadsängar? – Inte alls, Bonava kommer att vara lika entusiastiskt engagerad i Sigtuna stadsängar som NCC Boende tidigare. Sigtuna stadsängars hållbarhetsfokus och arbete med visionsstyrd stadsplanering går som hand i handske med Bonavas sätt att utveckla bostadsområden. Personligen fortsätter jag att arbeta som verksamhetschef för Sigtuna stadsängar i samma omfattning som tidigare, men istället för att vara projektchef på NCC Boende är jag nu projektchef på Bonava Sverige, säger Kim Hultén.

Hållbara hem och områden

Bonava bygger hem som gör det möjligt att ha en hållbar livsstil, resurseffektiva hus med material som är sunda för människor och miljö. – Men det räcker inte för att skapa en hållbar framtid. Därför ser vi till mer än byggnaden och utvecklar hela stadsdelar med höga sociala och miljömässiga värden. Vi utvecklar områden som inbjuder till att träffa grannar, umgås med vänner och familj. Genom att prata med människorna som bor i området, de som ska flytta in, kommuner och lokala aktörer kan Bonava utveckla områden som har positiv effekt på samhället. Platser som adderar nya värden och ger ett mervärde för fler än bara de som ska bo där. Så jobbar Bonava och så även Sigtuna stadsängar, avslutar Kim Hultén.

Ytterligare information om Bonava finns på www.bonava.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 900 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning beräknas till 2018.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Kontakter

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig

Sveriges mest hållbara stadsdel

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB bildades 2015 och ägs av Bonava (fd NCC Boende) och SigtunaHem. Bonava är en av Nordeuropas ledande bostadsutvecklare. SigtunaHem är Sigtunas kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar över 4 600 bostäder.

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna.

Sigtuna stadsängar blir en miljösmart, levande, trygg, praktisk och intressant plats att leva på. En stadsdel med alla upplåtelseformer och bostadstyper – kombinerat med bland annat restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Totalt uppförs cirka 900 bostäder.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. I ett formellt rådslag arrangerat av kommunen 2013, sade drygt 2000 av de röstande invånarna, med klar majoritet, ja till den nya stadsdelen. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Detaljplanen antogs av Sigtuna kommunfullmäktige 2016, första inflyttning våren 2019 och i början av 2030-talet väntas den nya stadsdelen vara helt klar.

Äpplet som blivit en symbol för Sigtuna stadsängar och även finns i bolagets logotyp, är hämtat från ett mycket gammalt äppelträd som växer i området. Äppelträdet med sina 408 cm i omkrets runt stammen och vars frukt representerar en tidigare helt okänd äppelsort, är troligen Sveriges största äppelträd och helt unikt i sitt slag.

Sigtuna stadsängar
BOX 486
751 06 Uppsala
Sverige