Gå direkt till innehåll
Olov Holst, kommunstyrelsen ordförande, Lars Björling, kultur- och fritidsnämndens ordförande och Mikael Falk, son till Lars-Eriks Falk m.fl var på plats när Modul skulptur invigdes.
Olov Holst, kommunstyrelsen ordförande, Lars Björling, kultur- och fritidsnämndens ordförande och Mikael Falk, son till Lars-Eriks Falk m.fl var på plats när Modul skulptur invigdes.

Pressmeddelande -

Lars-Erik Falks Modul Skulptur invigdes i Sveriges mest hållbara stad

Igår invigdes ett Lars-Erik Falks sista konstverk som han skapade innan sin bortgång i sin ateljé i Sigtuna. Modul Skulptur står nu i Sveriges mest hållbara stadsdel, Sigtuna stadsängar.

Modul Skulptur går att skåda i Ängsparken. Konstverket är beläget så att det både går inta via en vilostund på en bänk, via en promenad eller från en bil på väg 263. Konstverkets tre ståtliga profiler i 73 graders lutning är ett mycket spännande verk som på ett särpräglat sätt både avviker från miljön och samtidigt binder samman den. 

Ur hållbarhetssynpunkt känns det mycket tillfredsställande att stadsdelen nu har ett konstverk på plats från en internationellt känd konstnär som verkade i Sigtuna i många decennier.

Att verket just hamnade i Sigtuna stadsängar var långt ifrån självklart. Tanken var att verket skulle stå på en helt annan plats i Sigtuna men genom dialog och nytänk via Sigtuna stadsängars Exploaterings AB, Lars- Erik Falk, Sigtuna Museum & Art och Lars Björling kan vi idag skåda ett av konstnärens allra sista verk i Sveriges mest hållbars stadsdel. 

Tack för gott samarbete och välkomna att skåda Modul Skulptur.

Ämnen

Kategorier


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava (fd NCC Boende) och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 900 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning våren 2019.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Kontakter

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig

Sveriges mest hållbara stadsdel

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB bildades 2015 och ägs av Bonava (fd NCC Boende) och SigtunaHem. Bonava är en av Nordeuropas ledande bostadsutvecklare. SigtunaHem är Sigtunas kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar över 4 600 bostäder.

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna.

Sigtuna stadsängar blir en miljösmart, levande, trygg, praktisk och intressant plats att leva på. En stadsdel med alla upplåtelseformer och bostadstyper – kombinerat med bland annat restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Totalt uppförs cirka 900 bostäder.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. I ett formellt rådslag arrangerat av kommunen 2013, sade drygt 2000 av de röstande invånarna, med klar majoritet, ja till den nya stadsdelen. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Detaljplanen antogs av Sigtuna kommunfullmäktige 2016, första inflyttning våren 2019 och i början av 2030-talet väntas den nya stadsdelen vara helt klar.

Äpplet som blivit en symbol för Sigtuna stadsängar och även finns i bolagets logotyp, är hämtat från ett mycket gammalt äppelträd som växer i området. Äppelträdet med sina 408 cm i omkrets runt stammen och vars frukt representerar en tidigare helt okänd äppelsort, är troligen Sveriges största äppelträd och helt unikt i sitt slag.

Sigtuna stadsängar
BOX 486
751 06 Uppsala
Sverige