Gå direkt till innehåll
​Raoul Wallenbergskolan öppnar förskola i Sigtuna stadsängar

Pressmeddelande -

​Raoul Wallenbergskolan öppnar förskola i Sigtuna stadsängar

Det blir Raoul Wallenbergskolan som öppnar förskola i Stadsängarna. Fastighetsutvecklaren Turako och Raoul Wallenbergskolan kommer tillsammans att driva projektet framåt för att i augusti 2021 kunna öppna en ny förskola i Stadsängarna. Tillsammans har de tagit fram ritningar för den nya förskolan. I december 2019 erhölls bygglov av Sigtuna kommun.

Återstående i processen är att söka nödvändiga tillstånd för att få starta och driva förskoleverksamhet i Sigtuna kommun. När detta är klart, uppskattad tid våren 2020, kommer Raoul Wallenbergskolan att öppna kö till förskolan.

Planen är att förskolan, RWF Sigtuna, ska öppna augusti 2021 och då ska Raoul Wallenbergskolan i samförstånd med vårdnadshavare genomföra inskolning i olika omgångar.

RWF Sigtuna kommer att vara en värderingsdriven förskola bl. a. baserad på de fyra ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Den kommer också drivas enligt konceptet ”Skolan mitt i byn”. Det innebär i korthet att de föräldrar som har sina barn på förskolan ska känna att det är deras förskola och att förskolan blir en mötesplats för föräldrar i området med små barn . Det görs bland annat genom att jobba för att skapa en nära och tillitsfull relation mellan förskolans personal och föräldrar och genom att förskoletomten är öppen även på kvällstid och helger för lek m m.

Utöver dessa ambitioner avser Raoul Wallenbergskolan genomföra mycket uteaktiviteter både i skog och mark med mycket rörelse. Det är viktig för både barnens fysiska utveckling och lärandeutveckling. Avsikten är därför att nyttja stadsdelens olika möjligheter för rörelse både inne och ute.

Raoul Wallenbergskolorna driver idag förskolor och grundskolor i Ekerö, Haninge, Skokloster, Skövde, Solna, Stockholm och Uppsala. Förskolan i Sigtuna stadsängar blir RWS första etablering i Sigtuna kommun och man planerar för etablering av grundskola någon gång framöver för att kunna erbjuda föräldrar och elever skolgång från barnens första år upp t o m åk 9.

- Sigtuna stadsängar är ett väldigt spännande samhällsutvecklingsprojekt och vi är stolta och glada över att med vår förskola få bidra till en god kulturell utveckling av stadsdelen, säger Per Egon Johansson, VD.

Förskolan kommer att bestå av åtta avdelningar med cirka 120 barn och alla avdelningar kommer ha minst en behörig förskolelärare samt barnskötare med olika erfarenheter.

- Det händer mycket i stadsdelen vad gäller utveckling av bostäder och service med en mängd spännande aktörer men utan en bra skola och förskola kan vi inte säkerställa en aktiv och växande stadsdel. Så det är med glädje vi välkomnar Raoul Wallenbergskolan till Stadsängarna, säger Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploatering AB.

Ämnen


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava (fd NCC Boende) och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 900 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning våren 2019.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Presskontakt

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig

Sveriges mest hållbara stadsdel

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB bildades 2015 och ägs av Bonava (fd NCC Boende) och SigtunaHem. Bonava är en av Nordeuropas ledande bostadsutvecklare. SigtunaHem är Sigtunas kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar över 4 600 bostäder.

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna.

Sigtuna stadsängar blir en miljösmart, levande, trygg, praktisk och intressant plats att leva på. En stadsdel med alla upplåtelseformer och bostadstyper – kombinerat med bland annat restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Totalt uppförs cirka 900 bostäder.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. I ett formellt rådslag arrangerat av kommunen 2013, sade drygt 2000 av de röstande invånarna, med klar majoritet, ja till den nya stadsdelen. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Detaljplanen antogs av Sigtuna kommunfullmäktige 2016, första inflyttning våren 2019 och i början av 2030-talet väntas den nya stadsdelen vara helt klar.

Äpplet som blivit en symbol för Sigtuna stadsängar och även finns i bolagets logotyp, är hämtat från ett mycket gammalt äppelträd som växer i området. Äppelträdet med sina 408 cm i omkrets runt stammen och vars frukt representerar en tidigare helt okänd äppelsort, är troligen Sveriges största äppelträd och helt unikt i sitt slag.

Sigtuna stadsängar
BOX 486
751 06 Uppsala
Sverige