Gå direkt till innehåll
Stadsdelen som bidrar till en bättre värld

Pressmeddelande -

Stadsdelen som bidrar till en bättre värld

Det ställs allt högre krav på hållbarhet både vad gäller hänsyn till social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Inom stadsplanering och stadsbyggande omsätter projekten stora resurser. Bolag bygger hus, kvarter och stadsdelar vars livslängd räknas i decennier. Därför ligger stort fokus på att hitta metoder som efterlämnar så lite miljöpåverkan som möjligt. Något som det inte talas lika mycket om är hur dessa mångmiljonprojekt kan bidra till en bättre värld. Sigtuna stadsängar skänker enbart för första etappen
1 229 471 kronor till två ideella organisationer, Sigtuna kvinnojour och Make a Kid Smile.

Sigtuna stadsängar byggs efter helt unika och tuffa hållbarhetsprinciper med bland annat landets mest hållbara närvärmesystem. Här släpps enbart aktörer in som lovar att bygga enligt de hållbarhetsnivåer som projektet bestämt. Sigtuna stadsängar är visserligen inte ensamt om att lägga stort fokus på hållbarhet däremot jobbar stadsdelen med något så unikt som en social hållbarhetspremie som innebär att pengar utbetalas till viktiga och aktuella ändamål lokalt och globalt.

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB har lyckats bygga in socialt ansvarstagande från start i projektet. Premien är kopplad till köpeskillingen för marken i stadsdelen och innebär att de utvecklare som bygger bostäder i stadsdelen avsätter 0,5 eller 1 procent av köpeskillingen. I etapp ett av tre innebär det 1 229 471 kronor.

- Det viktiga är inte vad vi som bolag säger utan vad vi gör. Vi verkar i ett samhälle och måste således också ta hänsyn till detta samhälle och vi är en del av världen och måste agera därefter. Vi väljer att se den unika sociala hållbarhetspremien i projektet som en långsiktig affärsmöjlighet. Vi vill att det här initiativet ska få vingar och innebära att allt fler bygger in sociala värden i projekt för att samtidigt som man utvecklar kvarter och städer tillhandahålla möjligheter för de som redan bor och verkar på platsen och samtidigt värna om en mer hållbar och rättvis värld globalt säger Kim Hultén verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB

De som tar emot den sociala hållbarhetspremien från utvecklarna i Sigtuna stadsängar är Sigtuna Kvinnojour och Make a Kid Smile.

”Ett bidrag till vår jour skulle innebära att vi kan ge ökad livskvalité för mammor och deras barn som är på flykt från våld samt satsa på preventivt arbete bland barn och ungdomar. Bland annat skulle vi vilja utveckla vår nystartade Ungdomsjour. ” säger en av jourens anställda.

”Om Make a Kid Smile får cirka hälften, 600 000 kronor, av den sociala hållbarhetspremien skulle vi kunna göra mer för fler. Mer konkret skulle beloppet göra det möjligt för oss att garantera fler läsårsplatser för elever i Nepal och Nigeria, de två länder där vi för närvarande arbetar med rektorer och skolor.” säger Lena Ramfelt styrelseordförande och grundare till Make a Kid Smile.

SigtunaHem, Vectura fastigheter, Bonava, OBOS, Flerbostäder/FOJAB och HSB har tillsammans byggt enligt hållbarhetsnivåer som innebär att de gemensamt fördelar 1 229 471 kronor till Sigtuna kvinnojour och Make a Kid Smile. Utvecklarna väljer hur de vill fördela sin premie till de två organisationerna. Många väljer att dela premien 50/50 så att hälften av pengarna går till respektive organisation medan några låter de som köper bostad i stadsdelen rösta för hur en fördelning ska ske och vissa ger 100% till en av organisationerna.

- Oavsett hur de olika utvecklarna väljer att fördela sin sociala premie så är detta ett mycket lyckosamt initiativ. Vi bygger en stadsdel tillsammans för mångmiljonbelopp och genom att skänka en liten procentandel som i det stora hela är försvinnande liten gör vi stor skillnad för Sigtuna kvinnojour och Make a Kid Smile. Det är ett fantastiskt sätt att arbeta tycker jag, avslutar Kim Hultén.

Kort fakta om Sigtuna Kvinnojour

Kvinnojouren Sigtuna har funnits i 35 års tid och är en av de första jourerna i Sverige. Jouren grundades då man ansåg att samhällets skydd inte räckte till för kvinnor och barn som utsatts för våld i hemmet. Från att enbart varit volontärdriven har jouren idag 2 heltidsanställda och ett 20-tal volontärer. Detta har inneburit att jouren idag utöver skyddat boende har en öppen verksamhet och en ungdomsjour. På daglig basis arbetar Sigtuna kvinnojour för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jouren är ständigt i behov av finansiella bidrag för att kunna utveckla verksamheten inom samtliga områden.

Kort fakta om Make a Kid Smile

Make a Kid Smile är en ideell organisation som finansierar stipendier som gör att barn över hela världen kan få en grundläggande utbildning. Alla skänkta pengar går oavkortat till de skolor organisationen arbetar med förutom det som går till obligatorisk revisorsplikt samt betalning för banktjänster.

För frågor kontakta:

Kim Hultén, kim.hulten@bonava.com, 070-385 71 61

Ämnen

Kategorier


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava (fd NCC Boende) och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 900 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning beräknas till 2018.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Kontakter

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig

Sveriges mest hållbara stadsdel

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB bildades 2015 och ägs av Bonava (fd NCC Boende) och SigtunaHem. Bonava är en av Nordeuropas ledande bostadsutvecklare. SigtunaHem är Sigtunas kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar över 4 600 bostäder.

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna.

Sigtuna stadsängar blir en miljösmart, levande, trygg, praktisk och intressant plats att leva på. En stadsdel med alla upplåtelseformer och bostadstyper – kombinerat med bland annat restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Totalt uppförs cirka 900 bostäder.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. I ett formellt rådslag arrangerat av kommunen 2013, sade drygt 2000 av de röstande invånarna, med klar majoritet, ja till den nya stadsdelen. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Detaljplanen antogs av Sigtuna kommunfullmäktige 2016, första inflyttning våren 2019 och i början av 2030-talet väntas den nya stadsdelen vara helt klar.

Äpplet som blivit en symbol för Sigtuna stadsängar och även finns i bolagets logotyp, är hämtat från ett mycket gammalt äppelträd som växer i området. Äppelträdet med sina 408 cm i omkrets runt stammen och vars frukt representerar en tidigare helt okänd äppelsort, är troligen Sveriges största äppelträd och helt unikt i sitt slag.

Sigtuna stadsängar
BOX 486
751 06 Uppsala
Sverige