Pressmeddelande -

2002 dåligt år för flygtrafiken

Trafikminskningen för flyget fortsatte under 2002 efter den markanta nedgången efter den 11 september 2001. Att flygtrafiken inte visade några tecken på återhämtning beror på att nedgången i huvudsak varit konjunkturbetingad. En liten uppgång kunde dock noteras under slutet av året. Antalet passagerare i linjefart och chartertrafik till och från svenska flygplatser minskade med åtta procent (1,8 miljoner passagerare). Det totala antalet passagerare utgjorde 22 462 000 under 2002. Inrikestrafiken minskade med åtta procent (648 000 passagerare) och utrikesresande med sju procent (1,2 miljoner passagerare) på helåret 2002. Flygfrakten på svenska flygplatser ökade däremot med 15 procent. Utrikes frakt ökade med 15 procent till 197 000 ton och inrikes med nio procent till 5 400 ton. Den flygbefordrade posten gick ned med tre procent och slutade på 34 600 ton. Inrikes postfrakt ökade med två procent (400 ton) och utrikes minskade med 16 procent (1 500 ton). Regelbunden civil luftfart (linjefart) och chartertrafik bedrevs under 2002 på 45 flygplatser i Sverige. Av de 45 flygplatserna drevs 14 av Luftfartsverket, medan fyra var militära flottiljflygplatser, där den civila flygtrafiken administrerades av Luftfartsverket. Dessutom ansvarade Luftfartsverket för driften av en kommunal flygplats genom ett arrendeavtal. Av övriga 26 flygplatser var tre militära övningsflygfält med kommunal drift, 20 kommunala flygplatser, tre flygplatser var privatägda varav en var helikopterflygplats. Överflygningarna, dvs. den trafik som sker i svenskt luftrum utan att landa i Sverige, minskade med fyra procent jämfört med föregående år. Under 2002 uppgick antalet överflygningar till 184 100, en minskning med 7 300 rörelser. Uppgifterna är hämtade ur rapporten Luftfart 2002 och finns publicerad på SIKA:s och Luftfartsverkets webbplatser. Kontakta Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA: Tina Schagerström, 08-506 206 68 tina.schagerstrom@sika-institute.se, www.sika-institute.se Luftfartsverket: Anders Molin, 011-19 22 96, anders.molin@lfv.se, www.lfv.se

Ämnen

  • Politik