Pressmeddelande -

Inregistrerade fordon under april 2006

Under april 2006 inregistrerades 28 751 personbilar totalt i riket, vilket är en minskning med 4,2 procent jämfört med april 2005. Av de fordon som inregistrerades var 26 192 av årsmodell 2004–2006, medan 2 559 var av äldre årsmodeller. Knappt 25 procent av alla inregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln. Under april 2006 avregistrerades 19 639 personbilar, vilket är en minskning med 4 388 personbilar jämfört med april 2005. Antalet motorcyklar (inklusive mopeder klass I) i trafik vid utgången av april 2006 var 10,5 procent fler än vid samma tidpunkt 2005. Notera att mopeder klass I finns i registret från och med januari 1999. Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges. Tabeller och figurer finns i bifogade pdf-dokument. Mer information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle för inregistreringar för maj månad publiceras torsdagen den 1 juni 2006, klockan 09.30. Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, e-post: niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Inge Karlsson, telefon: 019-17 66 25, e-post: inge.karlsson@scb.se, www.scb.se Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

  • Detaljhandel