Pressmeddelande -

Inregistrerade fordon under januari 2006

Under januari 2006 inregistrerades 19 173 personbilar totalt i riket, vilket är en minskning med 1,7 procent jämfört med januari 2005. Av de fordon som inregistrerades var 17 610 av årsmodell 2004–2006, medan 1 563 var av äldre årsmodeller. Knappt 28 procent av alla inregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln. Under januari 2006 avregistrerades 21 084 personbilar, vilket är en minskning med 1 596 jämfört med januari 2005. Antalet motorcyklar, inklusive mopeder klass I, i trafik vid utgången av januari 2006 var 13,9 procent fler än vid samma tidpunkt 2005. Notera att mopeder klass I finns i registret från och med januari 1999. Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges. Tillhörande tabeller och figurer finns i bifogade pdf-dokument. Mer information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle för inregistrerade fordon under februari är onsdagen den 1 mars 2006, klockan 09.30. Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, e-post: niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Inge Karlsson,´telefon: 019-17 66 25, e-post: inge.karlsson@scb.se, www.scb.se Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

  • Detaljhandel