Pressmeddelande -

Inregistrerade fordon under oktober 2004

Under oktober 2004 inregistrerades 26 453 personbilar totalt i riket, vilket är en minskning med 10,1 procent jämfört med oktober 2003. Av de fordon som inregistrerades var 24 977 av årsmodell 2002–2004, medan 1 476 var av äldre årsmodeller. Knappt 25 procent av alla inregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln. Under oktober 2004 avregistrerades 19 801 personbilar, vilket är en minskning med 4 130 jämfört med oktober 2003. Hittills i år har 256 794 personbilar inregistrerats, vilket är en minskning med 2 534 eller 1 procent jämfört med motsvarande period förra året. Antalet motorcyklar (inkl.EU-mopeder) i trafik vid utgången av oktober 2004 var knappt 18 procent fler än vid samma tidpunkt 2003. Notera att EU-mopeder finns i registret fr.o.m. januari 1999. Information om statistikens kvalitet, framställningssätt, tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats www.scb.se. Tabeller och diagram finns även i bifogade pdf-dokument. Publiceringstillfälle för inregistrerade fordon för november månad är onsdagen den 1 december, klockan 13.00. Statistikansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, e-post: niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Inge Karlsson, telefon: 019-17 66 25, e-post: inge.karlsson@scb.se, www.scb.se

Ämnen

  • Detaljhandel