Pressmeddelande -

Mer gods och fler passagerare på järnvägarna under 2005

Både person- och godstransporter med järnväg ökade under år 2005. Det framgår av statistik som Banverket tagit fram på uppdrag av SIKA. Statistiken publiceras i en helt ny kvartalsrapport. Persontransportarbetet* uppgick under år 2005 till 8 922 miljoner personkilometer fördelat på 151 miljoner resor. Persontransportarbetet ökade därmed med 3 procent jämfört med år 2004. Motsvarande ökning för antalet resor var 2,7 procent. Den transporterade mängden gods uppgick till 65,3 miljoner ton och godstransportarbetet* nådde 21 783 miljoner tonkilometer. I jämförelse med år 2004 ökade godsmängden med 8,6 procent. Motsvarande ökning för godstransportarbetet uppgick till 4,4 procent. Uppgifterna är hämtade från rapporten SIKA Statistik 2006:9 Person- och godstransporter på järnväg, år 2005. Om rapporten Den kvartalsstatistik för person- och godstransporter på järnväg som Sverige ska lämna till EU (Eurostat) enligt förordning EG 91/2003 blir nu publicerad i en kvartalsrapport. Rapporten kommer att publiceras fyra gånger per år: mars, juni, september och december. Den bygger på de uppgifter som järnvägsföretagen kvartalsvis lämnar till Banverket. Uppgifterna kommer att revideras fyra gånger per år. Rapporten publiceras på SIKA:s webbplats www.sika-institute.se. Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Dimitrios Tsatsas, telefon: 08-506 206 17, e-post: dimitrios.tsatsas@sika-institute.se, www.sika-institute.se Producent: Banverket. Lars Sjöberg, telefon: tel. 054 - 24 15 69, e-post: lars.sjoberg@banverket.se, www.banverket.se Var god ange SIKA/Banverket som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras. *Persontransportarbete = antal transporterade personer gånger reslängd. Mäts i personkilometer. *Godstransportarbete = mängden transporterat gods gånger transporterad sträcka. Mäts i tonkilometer.

Ämnen

  • Transport