Pressmeddelande -

Skogstransporterna fortsätter att öka

Under det fjärde kvartalet år 2005 transporterade svenska lastbilar 98 miljoner ton gods. Transporterat rundvirke ökade med ca 30 procent till följd av stormen i södra Sverige. Det visar en undersökning som SCB genomför på uppdrag av SIKA. Totalt transporterades knappt 16 miljoner ton rundvirke, vilket motsvarar 16 procent av de inrikes transporterna. Det är en ökning med cirka 29 procent* jämfört med motsvarande kvartal 2004. I stormen Gudrun fälldes skog motsvarande nära en hel årsavverkning i landet. De svenska lastbilarna transporterade 99 procent av den totala godsmängden i inrikes trafik. 74 procent av godset lastades och lossades inom ett och samma län. Drygt en fjärdedel av allt transporterat gods bestod av jord, sten, grus och sand. I genomsnitt var en lastbil lastad med 16 ton gods. Det totala transportarbetet, dvs. mängden transporterat gods multiplicerat med transporterad sträcka, uppgick till 9 989 miljoner tonkilometer. 91 procent av transportarbetet utfördes i inrikes trafik. Körsträckan för tomkörningar uppgick till 24 procent av den totala körsträckan vid inrikes transporter och 10 procent vid utrikes transporter. När det gäller transporter i utrikes trafik dominerade Norge både som mottagar- och avsändarland med 51 procent av transporterad godsmängd. Totalt transporterades 1,2 miljoner ton gods i utrikes trafik och transportarbetet uppgick till 862 miljoner tonkilometer under perioden. Uppgifterna är hämtade ur rapporten SIKA Statistik 2006:11 Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, fjärde kvartalet 2005, som finns publicerad på SIKA:s och SCB:s webbplatser. Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Lennart Thörn, telefon: 08-506 206 81, e-post: lennart.thorn@sika-institute.se, www.sika-institute.se Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Louise Ahlin-Fallberg, telefon: 019-17 61 53, e-post: louise.fallberg@scb.se, www.scb.se Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

  • Transport