Gå direkt till innehåll
Sika utvecklar banbrytande ny process för återvinning av betong

Pressmeddelande -

Sika utvecklar banbrytande ny process för återvinning av betong

Sika har utvecklat en ny, banbrytande återvinningsprocess för gammal betong. Den gamla betongen bryts ner i de enskilda delarna grus, sand och kalksten i en enkel och effektiv process, som också binder cirka 50 kg CO2 per ton krossat betongavfall. Denna innovation - med varumärket «reco2ver» - kommer att ge ett betydande bidrag för att minska betongkonstruktioners miljöpåverkan.

Enligt EU-kommissionen består 25–30% av allt avfall som genereras i EU av byggnadsrivningsavfall, varav mycket kan återvinnas. Återvinning av dessa material är särskilt avgörande i täta stadsområden, eftersom det är här de mesta betongavfallet ackumuleras.

Sika har lyckats utveckla en mycket effektiv process som gör det möjligt att separera och återanvända komponenterna i gammal betong samt öka den återvunna ballastens kvalitet.

Tillsatsmedel för betong med hög prestanda

Jämförande tester av Sika «reco2ver» -processen har visat att den nya betongen med återvunnet innehåll fungerar på samma sätt som en helt ny produkt. Med hjälp av tillsatsmedel kan dessutom ytterligare processoptimeringar uppnås, t.ex. genom att skräddarsy betongens specifika funktioner.

Frank Hoefflin, Chief Technology Officer, säger: ”Med vår starka expertis inom betongteknik kunde vi utveckla en helt ny återvinningsprocess som kan ses som en ”game changer” inom betongindustrin. Vi utvecklar redan kompletterande tillsatsmedel och driver nu på industrialiseringen av vår nya teknik. ”

Betongens livscykel

Betong är ett fantastiskt byggmaterial. Starkt, flexibelt, oändliga designmöjligheter och långvarig kvalité. Men det finns delar i betongens livscykel där vi kan göra insatser för att minska klimatpåverkan.

Kalksten och cementtillverkning

Cement är ett bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som ej är löslig i vatten. Den framställs genom uppvärmning av en blandning av kalksten och lera till en temperatur av 1450 ° C. Det gör cement till en koldioxidintensiv produkt.

Betongtillverkning

För tillverkning av 1 kubikmeter betong behövs ungefär 2 ton ballast, 180 liter vatten, 350 kilo cement och 1 kilo betongtillsats. Ballasten som består av sten, grus och sand (naturgrus) är en ändlig resurs som bör användas så sparsamt som möjligt.

Demolering - betongkross

När betongkonstruktioners livslängd har passerat och demoleras försöker man återanvända det man kan till bland annat fyllnadsmaterial. Det som inte går att tas hand om hamnar på deponi.

Milstolpe inom betongåtervinning

Med den nya processen kan gammal betong återvinnas helt utan att något hamnar på deponi. Tidigare försök att återvinna gammal betong har lett till relativt låga återvinningsgrader och endast 30% av det primära materialet kan ersättas med dessa återvunna material i konstruktionsbetong. Sikas innovation kommer att producera högpresterande betong samtidigt som det avsätter en betydande mängd CO2 för att minska klimatpåverkan.

Se mer om Sika reco2ver på Studio Betong

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi utvecklar och levererar kemiska specialprodukter och know-how inom våra affärsområden;tak, golv, betongrenovering, industri, fog & lim, betong och vattentätning.

Sika grundades i Schweiz 1910 och har under årens lopp utvecklat lösningar för bygg och industri som möjliggör banbrytande arkitekturprojekt och avancerade tekniska konstruktioner över hela världen.

Sika är en internationell koncern med omkring 25 000 anställda i över 100 länder. Sika Sverige AB etablerades 1950 och har i dag 105 anställda.


I Sika Sverige ingår även Casco, Schönox och Casco Floor Expert.

Kontakter

Maria Rappoccio

Maria Rappoccio

Presskontakt Strategic Marketing and EHS Manager 08-621 89 00

En av världens ledande leverantörer av kemiska specialprodukter för bygg- och industriell tillverkning

Vi utvecklar och levererar kemiska specialprodukter och know-how inom våra affärsområden; tak, golv, betongrenovering, industri, fog & lim, betong och vattentätning.

Sika grundades i Schweiz 1910 och har under årens lopp utvecklat lösningar för bygg och industri som möjliggör banbrytande arkitekturprojekt och avancerade tekniska konstruktioner över hela världen.

Sika är en internationell koncern med ca 33 000 anställda i över 100 länder. Sika Sverige AB etablerades 1950 och har i dag 115 anställda.

I Sika Sverige ingår även Casco, Schönox, PCI och Casco Floor Expert.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga