Pressmeddelande -

Med känslighet som vägvisare

... ändå talar jag!

Britt Berg

Hon var ett högkänsligt och intuitivt barn som ofta tystades. Idag uttrycker Britt Berg sig genom målning och skrivande och som utmynnat i boken ”… ändå talar jag!” som nu ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar.

Vuxenvärlden ville inte veta av hennes känslighet. Trots det överlevde både den och Britt Berg och idag ser hon sin sensitivitet som en stor gåva som möjliggjort hennes skapande och som även gett henne en stor lyhördhet för de inre och yttre världar som är utom räckhåll för många av oss. Boken hon skrivit handlar ytterst om rätten att få vara sig själv, menar Britt.

Som “högkänslig”, ser och förstår Britt mer än många andra, vilket kan vara ett dilemma när man försöker “smälta in” i miljöer där man knappt orkar vara på grund av för mycket smärtsamma intryck. Idag kan hon hantera sin högkänslighet bra och hjälpa andra i sin praktik, Falkenbergs Friskvård.

Våra böcker säljs i bokhandeln, via vår webbsida, Bokinfo, Stjärndistribution samt till F-pris direkt via oss: info@siljansmasar.com

Förlagshuset Siljans Måsar, Ystad. Tfn: 0411-733 33

www.siljansmasar.com

Pressreleaser med fria artiklar och bildmaterial bifogas samt finns på www.mynewsdesk.com under Förlagshuset Siljans Måsar. Provkapitel att läsa finns på www.provlas.se, www.smakprov.se, www.siljansmasar.com.

Kontakta oss gärna om Ni önskar recensionsex eller läsex: yvonne@siljansmasar.com

Ämnen

  • Alternativ medicin

Kategorier

  • falkenberg
  • högkänslighet
  • böcker
  • författare
  • boksläpp
  • boklansering

Förlagshuset Siljans Måsar ger ut böcker som berikar.

Fröet till förlaget såddes vid Siljan i Dalarna en kall oktoberkväll, 2008, en magisk afton där skrivandet tog form. Bokförlaget drivs av Yvonne Frank Månsson, egen företagare sedan 80-talet, Creative Producer, Utlandskorrespondent och författare. "Siljan" i namnet står för naturens kraft & skönhet och "Måsar" för det inre, subtila perspektivet samt den andliga resursen.

Förlagshuset Siljans Måsar ger ut livsfilosofi & feelgood-böcker och verkar för en röst för de författare som skriver det goda och helande ordet. Vår böcker vill bekräfta rikedomen inom Dig.

Som förlag ser vi även fram emot att få fram nya författare och förverkliga drömmen om att ge ut en egen bok. Kontakta oss gärna för mer information.

Presskontakt

Yvonne Frank Månsson

Presskontakt Bokförläggare Ansvarig utgivare; Förlagshuset Siljans Måsar 0708-31 81 79

Relaterat innehåll