Pressmeddelande -

Kom och diskutera journalistisk kvalitet!

2 juni ger Sim(o), Institutet för Mediestudier, ut boken

Journalistisk kvalitet? En antologi om hot och möjligheter när medievärlden förändras

I samband med utgivningen arrangeras ett seminarium på Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm, där några av bokens teman tas upp av antologiskribenter och särskilt inbjudna talare.

Moderator Torbjörn von Krogh, föreståndare för Sim(o) och redaktör för boken. Seminariet genomförs med stöd av norska ambassaden.

Anmäl deltagande till info@mediestudier.se senast 28 maj.

Program

13.00  Vad är journalistisk kvalitet – mitt perspektiv:

Kerstin Brunnberg, gästprofessor i journalistik och ordförande i Statens kulturråd, tidigare bland annat vd för Sveriges Radio, ger sin syn på kvalitet.
Per Molander
, generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen och författare, tidigare bland annat huvudsekreterare i Katastrofkommissionen, analyserar kvalitetetens beståndsdelar.
Kerstin Brunnberg och Per Molander diskuterar perspektiven med varandra och med seminariedeltagarna.

14.00 Går journalistisk kvalitet att mäta?

Ragnhild Olsen, föreläsare vid Handelshögskolan i Oslo och forskare/utbildare vid Institutt for Journalistikk i Fredrikstad (norska motsvarigheten till Fojo), presenterar en verktygslåda för mätning av redaktionell kvalitet.
David Finer
, medieforskare och medicin/vetenskaps- journalist, presenterar och problematiserar det australiensiska projektet Media Doctor som mäter kvaliteten på mediernas hälsorapportering.
Ragnhild Olsen och David Finer diskuterar kvalitetsmätningar med varann och med seminariedeltagarna.

15.00  Kaffe

15.30  Hot och möjligheter beträffande journalistisk kvalitet

Ulrika Knutson, författare, litteraturvetare, kulturreporter och ordförande i Publicistklubben, drar trådar tillbaka till Carl Jonas Love Almqvist i sin genomgång.
Sverker Sörlin
, idéhistoriker, professor vid KTH och författare, efterlyser en allmän debatt om journalistikens utveckling.
Kristian Lindquist
, Guldspadebelönad nyhetschef på svd.se och författare till en bok om webbjournalistik, anser att nätet gör det lättare att producera relevant journalistik.
Ulrika Knutson, Sverker Sörlin och Kristian Lindquist diskuterar hot och löften med varann och med seminariedeltagarna.

16.30 Avslutande allmän diskussion

Välkommen till seminariet!

I boken Journalistisk kvalitet? - En antologi om hot och möjligheter när medievärlden förändras medverkar: Axel Andén, Kerstin Brunnberg, Peter Dahlgren, Maria Edström, Pär Fagerström, Björn Häger, Sandra Jakob, Ulrika Knutson, Torbjörn von Krogh, Anders Mildner, Per Molander, MarieLouise Samuelsson, Daniel Sandström, Karen Söderberg, Sverker Sörlin, Susanne Wigorts Yngvesson och Ingrid Östlund.

Tre bidrag publiceras på engelska av Charlie Beckett, John H. McManus och Steven A. Smith.

Läs om Kristian Lindquist på Sim(o)s blogg

 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Sim(o)s ändamål är att bedriva eller främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.

Sim(o)s studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.

Kontakter

Lars Truedson

Presskontakt Föreståndare Institutet för mediestudier 070-6320406

Relaterade event