Pressmeddelande -

Sim(o)s uppsatspris 2008, Anette Forsberg, Högskolan i Kalmar

Sim(o)s uppsatspris år 2008 går till Anette Forsberg, Högskolan i Kalmar

Anette Forsberg, tilldelas priset för bästa uppsats med följande motivering: Anette Forsbergs uppsats är intressant och välskriven och behandlar en fråga som blir alltmer aktuell vid bevakningen av nyheter om olyckor, brott och andra traumatiska händelser. Hon studerar hur så kallade vanliga människors sorgeyttringar gestaltas i pressen. Författaren har utfört ett gediget arbete och visar på insiktsfulla bearbetningar av artikelmaterialet.

Priset på 25 000 kr utdelas vid ett seminarium onsdag den 19 november kl 18.00 på Sim(o) Norra Benickebrinken 2, Gamla stan, Stockholm. Anette Forsberg kommer då att närvara och presentera sin magisteruppsats: "De står tillsammans och försöker förstå det ofattbara" Medierade sorgeyttringar i svensk nyhetsjournalistik

Uppsatsen kommer även att publiceras via Sim(o)s hemsida.

Kontakt med Sim(o): info@mediestudier.se eller tel 08-656 78 30

Kontakt med pristagaren: anette.forsberg@hik.se

Ämnen

  • Media, kommunikation

Institutet för mediestudiers ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.

Institutets studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.

Kontakter

Lars Truedson

Presskontakt Föreståndare Institutet för mediestudier 070-6320406

Relaterade event