Pressmeddelande -

Spännande talare på Sim(o)s seminarium om kvalitet den 2 juni

Kom och diskutera

Journalistisk kvalitet!

Hot och möjligheter när medievärlden förändras

Bland talarna på Sim(o)s seminarium 2 juni i Stockholm:

Kerstin Brunnberg, tidigare vd Sveriges Radio, gästprofessor i journalistik vid Göteborgs universitet, ordförande i Statens kulturråd.

David Finer, medieforskare och medicinjournalist; har bland annat intresserat sig för kvalitetsgranskningen inom webbprojektet Media Doctor.

Ulrika Knutson, kulturreporter, kolumnist, litteraturvetare, författare och ordförande för Publicistklubben.

Per Molander, generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen, författare, doktor i tillämpad matematik, huvudsekreterare i 2005 års katastrofkommission (efter tsunamin).

Ragnhild Kr. Olsen, undervisar i medier och kommunikation vid Handelshøyskolen i Oslo; har utvecklat metoder för mätning av redaktionell kvalitet.

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, idéhistoriker, författare, debattör; tidigare vice ordförande i Journalistfonden för vidareutbildning.

Fler talare tillkommer. I debatten kommer ännu fler av skribenterna i Sim(o)s nya antologi om journalistisk kvalitet att delta. Boken presenteras på seminariet.

Tid: 2 juni 2010 klockan 13-17

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6

Anmälan före 21 maj till info@mediestudier.se

Seminariet är gratis men antalet platser begränsat.

Den som uteblir utan att anmäla detta debiteras 250 kronor.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Sim(o)s ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat.

Sim(o)s studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.

Kontakter

Lars Truedson

Presskontakt Föreståndare Institutet för mediestudier 070-6320406

Relaterade event