Skip to main content

Stort antal elmätare förväntas bytas ut de kommande fem åren

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2017 11:07 CEST

Energimarknadsinspektionen tog på uppdrag av regeringen 2015 fram en rapport i vilken de utredde och lämnade förslag på vilka krav som bör ställas på framtidens elmätare.
De nya kraven ska underlätta för elkunder att få tillgång till mätdata vilket skall främja en minskad energianvändning samt öka integration av lokal energiproduktion.

Mätsystemen bör i enlighet med Energimarknadsinspektionens förslag uppfylla de nya funktionskraven senast den 1 januari 2025.
Mot den bakgrunden är det rimligt att anta att vi kommer att se en kraftig ökning av de upphandlade volymerna av elmätare i Sverige de kommande åren. Därför genomförde Sinfra under sommaren 2017 en undersökning hos medlemsföretagen för att få en överblick och skapa ett bättre underlag för framtida upphandlingar. Huvudsyftet med undersökningen var att få en inblick i vilken elmätarteknik som medlemmarna använder sig av i nuläget samt hur många elmätare som förväntas bytas ut.
Bland de tillfrågade nätföretagen uppgav man att kommunikationssystemen i dagens befintliga system till 61,6 % byggde på kabelanslutning medan 7,6 % nyttjade s.k. koncentratorer samt 30,8 % av systemen var uppbyggda kring långdistansradio.

Undersökningen visar att under de kommande fem åren kommer Sinfras medlemmar uppskattningsvis att varje år byta ut 240 000– 290 000 elmätare. Sinfras undersökning visar även att medlemsföretagen prioriterar elmätarnas säkerhet, dvs. säkerheten i kommunikationen mellan konsument och mottagare.

Säkerhetsläget har ändrats under de senaste åren och Sinfra arbetar aktivt med att säkerställa att framtida tekniker, produkter och system som upphandlas av Sinfra håller hög säkerhetsnivå, säger Lars-Eric Larsson, en av Sinfras upphandlingsansvarige.

Merparten av elnätsföretagen i Sinfra anser att elmätarnas och systemens överföringssäkerhet är mycket viktigt. Vissa av medlemsföretagen uttrycker även en oro kring säkerheten med tanke på det skärpta säkerhetsläget. Andra medlemsföretag förlitar sig på att tillgängliga produkter och system håller erforderlig säkerhetsnivå och är därmed inte direkt oroliga över säkerheten. I genomsnitt angav dock medlemmarna att överföringssäkerheten får 8,25 på en skala mellan 0-10 på frågan om hur högt den prioriteras i kommande upphandlingar.

Sinfra Svensk Inköpscentral för Infrastruktur

Sinfra är en svensk inköpscentral som jobbar med att utveckla effektiva, enkla och hållbara upphandlingar inom fjärrvärme, el och vattenförsörjning. Vi representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, vatten och el verksamheter. Vi omsätter cirka 500 MKr årligen genom avrop från Sinfras ramavtal. Vår vision är att vara en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamheter. Vi skapar effektivitet och trygghet i kombination med bästa möjliga teknik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.