Dokument -

Svensk uppstickare tar hem priset

Svenskt telekombolag bland jättarna tar hem priset på Grand Hôtel i Stockholm för Sveriges bästa IP-telefoni. SIPGears kund Samtrans som kör skol - och handikapptransporter fick priset för "Mest innovativa applikation". "Samtrans vågar tänka nytt trots att telefonin är hjärtat i verksamhetsflödet. Det har banat väg för flexibilitet och integration med andra it-system. .../"motiverar juryn.
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .doc

Relaterat innehåll