Pressmeddelande -

Hållbara innovationer premierades under glädjefylld gala på Moderna Museet

Under en högtidlig och glädjefylld ceremoni på Moderna Museet i Stockholm under måndagskvällen premierades fem verksamheter från olika delar av Sverige för sina innovationer, samtliga med tydligt fokus på kundnytta och hållbarhet. De vinnande innovationerna kommer från BipOn, Kivra, Trafikkontoret i Göteborg, Eskilstuna Elektronikpartner samt AP&T.

Quality Innovation Award, som delats ut sedan 2011, premierade i år hela fem vinnare i olika kategorier. Under prisutdelningen, där innovationerna presenterades, visades med all önskvärd tydlighet vilken bredd det finns på den innovativa kraften i Sverige: digitaliserad spårbarhet genom hela värdekedjan, digital brevlåda, smarta och hållbara stadsleveranser, effektiv montering av väggskivor med induktion samt ny produktionsteknik för komplexa former av höghållfast aluminium. 

Quality Innovation Award delas generellt ut till innovativa lösningar med tydlig koppling till medveten systematik i arbetet och med utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov. Bakom Quality Innovation Award står kvalitetsinstituten i ett flertal länder och SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling står för den svenska representationen av priset. Partners till SIQ i Sverige för detta årliga pris är Innovationsmyndigheten Vinnova och Deloitte Sverige.

Med Quality Innovation Award vill de medverkande kvalitetsinstituten ge möjlighet för de deltagande organisationerna att ”mäta temperaturen” på det egna innovationsarbetet, kunna jämföra sig över land- och branschgränser och att visa upp sina innovationer och därmed bidra till att sprida kunskap som goda föredömen. Quality Innovation Award delas ut i Finland, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Ungern, Israel, Baskien, Spanien, Kazachstan, Ryssland och Kina. Årets internationella ceremoni hålls i Bilbao, Spanien, i februari.

BipOn, från Borås tilldelades pris för potentiella innovationer för BIP - Built in Progress. Ann-Mari Fineman på Vinnova delade ut priset. 

BIP står för Built in Progress och är en webbaserad systematisk metod som möjliggör automatisk spårbarhet genom hela värdeflödet. Att likna vid ett socialt media för komponenter där varje komponent har en unik profil, ”vänner” som vet var den finns och hur den samverkar med andra komponenter och ”komponentens vänner” har i sin tur ”vänner”. Data om relevanta komponenter och deras omgivande miljö uppdateras kontinuerligt. Genom detta möjliggör BIP t ex minskade kostnader för administration, produktion, drift och underhåll, kortare ledtid för produktutveckling, ökad tillgänglighet och drifttid samt ökad livslängd för komponenter och produkter.


Kivra, från Stockholm tilldelades pris i kategorin Innovation inom hållbar utveckling - social, miljö, ekonomisk för för den digitala brevlådan. Jonas Malmlund, partner, Strategy & Operations på Deloitte (till vänster) delade ut priset.

Kivra möjliggör en digitaliserad, hållbar posthantering, bättre för både avsändare, mottagare och vår miljö. Mottagaren får viktig post som lönebesked, försäkringsbrev och fakturor i Kivra. Genom att logga in med BankID kan man både läsa posten och hantera den, till exempel betala fakturor med ett klick. Oavsett om du är hemma, på jobbet eller på semester så kan du ta emot och hantera din post i din smartphone eller dator. Fokus ligger på att bygga Sveriges framtida digitala infrastruktur för post med ambitionen att exportera lösningen till många länder och marknader. Idag har Kivra 1,7 miljoner svenska användare med 60 000 nya användare som tillkommer varje månad. Kivra sparar indirekt många träd och eliminerar många transporter.


Trafikkontoret Göteborgs Stad tilldelades pris i kategorin Innovationer inom offentlig sektor och ideella organisationer för Smarta leveranser - stadsleveransen. Prisutdelare var Karl Schultz, CEO, K2R Ventures AB och styrelseledamot i SIQs styrelse.

Istället för att stora lastbilar körs på trånga shoppinggator, blockerar vägar och skyltfönster och bidrar till en otrygg gata körs mindre gods till ett konsolideringscenter vid centralstationen. Där lastas godset om till små elfordon och elcyklar och körs därefter ut i centrala Göteborg. Alla företagen har en ”care of adress” dit postens företagspaket skickas för att detta ska fungera. Centrala Göteborg är numera endast öppet för fordon över tio meter mellan klockan 06.00 och 08.00. Enligt beräkningar med nuvarande transportvolym bidrar stadsleveransen till minskade koldioxidutsläpp på 68 ton om året.


Eskilstuna Elektronikpartner från Eskilstuna tilldelades pris i kategorin Innovationer inom små och medelstora företag för Induktionslisten. Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket, delade ut priset.

Sedan 70-talet har metallreglar använts vid montering av innerväggar vilket underlättat montaget jämfört med t ex träreglar, men det krävs fortfarande påfrestande skruvning för att få skivorna på plats. Med induktionslisten kan väggskivor monteras med ett vattenbaserat lim, utan skruv, vilket också minimerar tiden för efterarbete. Induktionslisten är ett batteridrivet handverktyg som dels fixerar väggskivan mot en regel i metall med hjälp av magnetism, dels snabbhärdar limmet genom induktion. Induktionslisten resulterar i bättre ergonomi med färre förslitningsskador och kortare ledtid för arbetsmomentet.


AP&T, från Ulricehamn tilldelades pris för sin Produktionslinje för flexibel formning av höghållfast aluminium i kategorin Innovationer inom stora företag. Priset delades ut av Åke Ljungdahl, Sr Director, Operational Development and Quality, Volvo Car Corporation.

AP&T presenterar en ny produktionsteknik som möjiggör formning av höghållfast aluminium till komplexa komponenter med integrerade funktioner. Produktionen blir mer rationell med färre delar. Materialets tjocklek och vikt minskar med 30- 50%, med bibehållen eller förbättrad krocksäkerhet och funktionalitet. Innovationen skapar nya möjligheter för bilindustrin och andra industrier att producera lättare, säkrare och mer energieffektiva produkter med mindre klimat- och miljöpåverkan.

Domarkommittén för Quality Innovation Award 2017 i Sverige består av:

 • Ann-Mari Fineman – Vinnova
 • Jonas Malmlund – Partner, Strategy & Operations - Deloitte
 • Karl Schultz – CEO - K2R Ventures AB och Styrelseledamot i SIQs Styrelse
 • Ida Gremyr – Biträdande Professor, Service Management and Logistics - Chalmers
 • Staffan Gullander – Professor emeritus - Stockholms Universitet

För mer information kontakta:

 • SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, Eva Domert, tel: +46 31 7231702, eva.domert@siq.se
 • BipOn, Martina Wettin, tel: +46 760 507879, martina@bipon.se
 • Kivra, Matilda Westerman, tel: +46 702 611098, matilda.westerman@kivra.com
 • Trafikkontoret Göteborgs Stad, Magnus Jäderberg, tel: +46 31-3682523, magnus.jaderberg@trafikkontoret.goteborg.se
 • Eskilstuna Elektronikpartner, Mikael Joki, tel: +46 70 3253268, mikael.joki@eepab.com
 • AP&T, Christian Koroschetz, tel: +46 10 4713758, Christian.Koroschetz@aptgroup.com

Ämnen

 • Företagande, allmänt

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

Kontakter

Frida Törnqvist

Presskontakt Riks 073-270 23 68