Pressmeddelande -

Helsingborgs webbplats kartläggs av Sirius IT

Sirius IT har tecknat avtal med Helsingborg om kartläggning och analys inför nyskapande av extern webbplats. Vid ett möte tillsammans med Helsingborgs stad identifierades behovet av översyn och förnyelse av kommunens externa webb.

Både kartläggning och analys utgår från den beprövade metoden PVU, Processorienterad Verksamhetsutveckling. Underlag inhämtas dels från workshop med tjänstemän, men även ur statistik från besökare, sökfunktioner, frågedatabas och telefonväxel. Det görs även benchmarking mot omvärld och trender för offentliga webbar där hänsyn bl.a. tas till EU-krav och befintliga kommunala beslut.

Uppdraget har dessutom till syfte att lyfta fram verksamhetens vision, mål och varumärke och dess relation till webben. Helsingborg har tidigare avropat Sirius IT:s e-tjänstplattform och påbörjat arbetet med utveckling av integrerade e-tjänster kopplade till befintliga verksamhetssystem.

- Helsingborg gör helt rätt i att se till helheten vad gäller webben och e-tjänster. Många kommuner utgår från sin befintliga webbplats och ser hur e-tjänsterna kan anpassas till den. Helsingborg gör tvärtom, de ser till helheten först. Genom detta undviker Helsingborg att fastna i inlåsta strukturer och kan därmed fritt skapa den höga servicegrad som kommuninvånarna önskar via webben, säger Martin Lundqvist, ansvarig för Sirius IT:s kommunkunder.

Sirius IT:s avtal med Helsingborg ligger inom ramen för Vervas ramavtal Infratjänst 2003.

För ytterligare information kontakta gärna Martin Lundqvist, ansvarig för Sirius IT:s kommunkunder, martin.lundqvist@siriusit.com, 08-6332256

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Sirius IT är en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 150 i Sverige. Bland kunderna finns SLL, Coop, Apoteket, Stockholms stad, Vetenskapsrådet och Åhléns. Läs mer på www.siriusit.se