Pressmeddelande -

Lycksele kommun avropar e-tjänstplattform från Sirius IT

Nu sällar sig även Lycksele kommun till listan över kommuner som väljer Sirius IT:s e-tjänstplattform, infratjänsten, som verktygslåda för att bygga e-tjänster.

- Det som för några år sedan bara var ett visionärt e-tjänstkoncept har nu efter realisering visat sig bli en populär e-tjänstplattform. Det är tydligt att alla konkreta kundcase gett ringar på vattnet där kommun efter kommun nu knackar på dörren för att avropa infratjänstplattformen, säger Martin Lundqvist, ansvarig för Sirius IT:s kommunkunder.

Avropet innebär möjlighet för e-identifiering och e-underskrift med e-legitimation. Lycksele avropar även Mina Sidor där de planerar att samla alla kommunens e-tjänster på samma ställe. För att uppnå Single Sign-on med e-legitimation, dvs slippa logga in flera gånger och i stället bli automatiskt inloggad på alla anslutna e-tjänster, har de valt Sirius IT:s Ticket Server. Lycksele har även tecknat avtal kring SHS för att kommunicera mellan e-tjänst och verksamhetssystem, men även för kommunikation med andra kommuner och myndigheter.

Sirius IT:s avtal med Lycksele ligger inom ramen för Vervas ramavtal Infratjänst 2003.

För ytterligare information kontakta gärna Martin Lundqvist, ansvarig för Sirius IT:s kommunkunder, martin.lundqvist@siriusit.com, 08-6332256

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Sirius IT är en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 150 i Sverige. Bland kunderna finns SLL, Coop, Apoteket, Stockholms stad, Vetenskapsrådet och Åhléns. Läs mer på www.siriusit.se