Pressmeddelande -

Sirius IT och Skellefteå kommun tecknar avtal om e-tjänster

Sirius IT levererar plattform för e-tjänster samt e-tjänster för barnomsorg till Skellefteå kommun.

E-tjänstplattformen innehåller komponenter som andra e-tjänster kan använda. Med dessa komponenter som bas har Skellefteå kommun lagt en bra grund för sin fortsatta utveckling av e-tjänster.

Införandeprojektet startar omgående och e-tjänsterna lanseras till kommuninvånarna under första kvartalet 2009.

- Skellefteå kommun ligger långt framme när det gäller tillgänglighet och kontaktbarhet i och med att de inför en gemensam kundtjänst för alla förvaltningar. Genom att skaffa en plattform för e-tjänster har Skellefteå kommun dessutom lagt en bra grund för att skapa nya och enhetliga e-tjänster, säger Lars-Ove Lindvall på Sirius IT.

- Genom plattformen är det lätt att bygga vidare med flera och enhetliga e-tjänster. E-tjänsterna kompletterar kundtjänsten som ytterligare en kanal in till kommunen, vilket innebär att servicen upplevs som ännu bättre, säger han.

I plattformen som det nu tecknade avtalet avser ingår följande komponenter:
- Medborgartjänst "Mina sidor"
- E-identifiering
- E-underskrift
- Single Sign On med e-legitimation
- E-blankettjänst
- Säker informationsöverföring, SHS
- Integrationskomponenter
- Betalväxel (option)
- Införandeprojekt

I avtalade e-tjänster för barnomsorg ingår
- Ansökan om barnomsorg
- Inkomstuppgifter
- Schemauppgifter
- Uppsägning av barnomsorg
- Införandeprojekt

För mer information kontakta gärna Lars-Ove Lindvall, lars-ove.lindvall@siriusit.com, 0910-58 66 20.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Sirius IT är en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 150 i Sverige. Bland kunderna finns SLL, Coop, Apoteket, Stockholms stad, Vetenskapsrådet och Åhléns. Läs mer på www.siriusit.se