Pressmeddelande -

Stockholms skolor ordnar ärendena med Diabas från Sirius IT

Ett nytt arbetssätt för diarieföring och dokumenthantering införs på samtliga skolor i Stockholms stad. Målet är att skapa bättre struktur och ökad effektivitet i handläggningsprocesserna. Digital teknik i form av systemet Diabas från Sirius IT är hjälpmedlet som gör detta möjligt.

Precis som i offentlig verksamhet i övrigt ska skolans ärenden diarieföras och kunna återsökas. Det nya arbetssättet innebär att ärendena registreras i ett digitalt diarium.

Strukturerade och effektivare handläggningsprocesser säkerställer insynen i skolornas verksamhet. Rättssäkerheten ökar i och med att handlingarna finns digitalt registrerade.

En annan vits med Diabas är att det blir lättare att följa ett ärende och dess handläggning. Det går snabbt och lätt att ta fram ett beslut eller ett dokument. Man sparar tid vid återsökning, distribution och utlämning av handlingar vilket gynnar elever, vårdnadshavare och skolans personal.

Genom att kunna avläsa antalet diarieförda handlingar per år och skola kan man följa upp skolans verksamhet. Pappers-, post- och kopieringshanteringen minskar när handlingarna finns i digital form.

För att underlätta övergången till Diabas och det nya arbetssättet kommer administrativ personal och skolledning att erbjudas utbildning i digital dokument- och ärendehantering. Cirka 550 personer berörs.

För ytterligare information kontakta gärna Jan Sjöbrand, Sirius IT, 08-633 22 47.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Sirius IT är en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 150 i Sverige. Bland kunderna finns SLL, Coop, Apoteket, Stockholms stad, Vetenskapsrådet och Åhléns. Läs mer på www.siriusit.se