Boklansering: Konsten att hållbarhetsredovisa

Tid 15 Juni 2010 17:30 – 20:00

Plats SIS, Sankt Paulsgatan 6, vid Slussen i Stockholm

En bra hållbarhetsredovisning är en guldgruva. Företag som lyckas presentera rätt information till rätt målgrupp ökar sin trovärdighet och stärker sitt varumärke. Men alltför ofta blir redovisningen ett mål i sig och företag missar det verkliga värdet. Välkommen till oss den 15 juni när vi lanserar boken "Konsten att hållbarhetsredovisa" av Mia Barkland och Magnus Ljungberg. Är du som journalist intresserad av komma och träffa författarna, anmäl dig till Erika Messing, erika.messing@sis.se

Kategorier

  • sis swedish standards institute
  • sis förlag
  • sis
  • konsten att hållbarhetsredovisa
  • mia barkland
  • magnus ljungberg
  • hållbarhetsredovisning
  • gri
  • hållbarhetsredovisa

Relaterat innehåll