Nyhet -

Enklare utbyte av livsmedelsdata med nya regler

Nu finns ett förslag till ny standard för livsmedelsdata. Standarden rör information om livsmedels egenskaper och sammansättning och det europeiska arbetet leds av Sverige genom SIS, Swedish Standards Institute.

Livsmedelsdata används bland annat som underlag för märkning, produktutveckling, kostbehandling, konsumentinformation och forskning. Genom att använda ett standardiserat format blir det enklare att utbyta information mellan olika databaser. En europeisk standard behövs för att göra det möjligt att ta fram entydig data för identifiering och beskrivning av livsmedel.

– Standaren kommer att underlätta sökning och utbyte av livsmedelsdata i hela Europa, säger Sofia Palmberg, projektledare på SIS.

Målgrupper är bland annat ansvariga för måltider inom skola och äldreomsorg, livsmedelsproducenter och distributörer, myndigheter och forskare, analyslaboratorier, samt naturligtvis konsumenter och olika intresseföreningar.

Standarden anger krav för hur och vilka livsmedelsdata som ska presenteras vad gäller bland annat ingående ingredienser och näringsvärde. Även terminologi omfattas av standarden.

– Med hjälp av gemensamma riktlinjer kan information om livsmedel dokumenteras på ett enhetligt sätt. Det kommer att underlätta arbetet för olika aktörer inom livsmedelsområdet och förbättra kvalitén på den information som används för till exempel matvaneundersökningar och märkning, säger Wulf Becker, Livsmedelsverket, som är ordförande både för det europeiska projektet och för SIS projekt.

Bakgrunden till arbetet är att aktörer inom livsmedelsområdet behöver redovisa sammansättning och näringsinnehåll i livsmedel.

Idag skiljer sig informationen åt, vilket i kombination med skillnader i arbetssätt och kultur, försvårar utbytet av information såväl inom ett land som mellan europeiska länder. En enhetlig beskrivning bidrar till hög datakvalitet, spårbarhet och säkerhet. Deltagare i SIS-projektet är: DLF Service AB, GS1 Sweden AB, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket, Svensk Dagligvaruhandel och Sveriges Konsumenter.

Om du vill ha mer information om projektet, kontakta Sofia Palmberg, projektledare SIS, 0

Ämnen

  • Mat

Kategorier

  • sis swedish standards institute
  • livsmedelsdata
  • näringsinnehåll
  • sofia palmberg
  • wulf becker
  • livsmedelsverket

Relaterat innehåll