Nyhet -

Ökad efterfrågan på estetisk kirurgi leder till nya riktlinjer

Marknaden för estetisk kirurgi, också kallat skönhetsoperationer, har ökat dramatiskt under de senaste åren. Tillgången till resor, internet och olika finansieringstjänster har lett till att en ökad medicinsk turism inriktad på estetisk kirurgi blivit en realitet.

Många av de europeiska länderna har ännu inte infört adekvata regler eller standarder för hur dessa tjänster ska utföras i en säker miljö och konsumenterna är sällan medvetna om riskerna vid estetisk kirurgi. Av den anledningen finns det ett växande behov, särskilt ur patientsäkerhetsperspektiv, för gemensamma riktlinjer och standarder på området. Detta har fått CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, att börja ett nytt standardiseringsarbete med syfte att utarbeta europeiska standarder för tjänster inom estetisk kirurgi.

– Standarderna ska hjälpa konsumenterna att göra väl underbyggda val, samt fylla luckor där det inte finns några regler eller standarder och på så sätt skapa en rättvis arena för tjänsteleverantörer på marknaden för estetisk kirurgi, säger Tuula Cammersand, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

SIS kommer att starta ett nationellt projekt för att delta aktivt i det europeiska arbetet och ge svenska intressenter möjlighet att påverka innehållet i den kommande standarden så att den passar för våra förhållanden. Målgrupper för arbetet är bland andra: branschföreningar, läkare, myndigheter och patientföreningar.

På senare år har det utarbetats allt fler standarder för tjänster, framför allt med inriktning mot sjukvård och samhällstjänster. Standarder för tjänster inom estetisk kirurgi är ett tydligt exempel på hur standarder kan användas som ett alternativt verktyg för en utförlig europeisk lagstiftning.

SIS välkomnar alla intresserade att delta i ett informationsmöte kring det nya projektet den
22 juni kl: 13:00-15:30 på SIS. För mer information kontakta Tuula Cammersand, SIS projektledare, 08-555 520 59, tuula.cammersand@sis.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • sis swedish standards institute
  • sis
  • tuula cammersand
  • estetisk kirurgi
  • skönhetsoperation
  • patientsäkerhet

Relaterat innehåll