Nyhet -

Standarder för bättre bevishämtning på brottsplatser

Nu startar ett nytt europeiskt arbete med att ta fram standarder inom kriminalteknik. Arbetet kommer att omfatta hela processen från bevishämtning på brottsplatsen till användning av kriminaltekniska data. Sverige deltar från början.

Det handlar om flera europeiska standarder som nu ska tas fram. Arbetsgruppen har enats om att börja utveckla standarder inom följande områden:

• brottsplats, materialhantering och kontroll
• leverans av resultat och analyser av olika typer av fysiska material
• utvärdering och tolkning av forensiska undersökningar och analyser
• rapportering, dokumentation, datautbyte och slutsatser från forensiska undersökningar och analyser 

I februari träffas de europeiska experterna i Stockholm. Då kommer man arbeta fram de första utkasten till standardförslag.

SIS samlar svenska intressenter i kommittén Kriminaltekniska tjänster, SIS/TK 576. Med från start är bland annat Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL), Försvarets Radioanstalt (FRA) och ett antal privata företag.

Målgrupp för arbetet är poliser, kriminaltekniker, myndigheter samt privata aktörer som till exempel levererar utrustning till brottsplatsundersökningar.

– Nu är det viktigt att svenska företag och organisationer är med från början och påverkar innehållet i standarderna. Vi välkomnar alla intresserade inom området att delta i arbetet, säger Stefan Tangen, projektledare på SIS.

 
Vill du delta i arbetet eller får mer information, kontakta Stefan Tangen, SIS projektledare, 08-555 521 60, stefan.tangen@sis.se 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • sis swedish standards institute
  • kriminalteknik
  • stefan tangen