Nyhet -

Större patientsäkerhet med standarder för traditionell kinesisk medicin

Den kinesiska standardiseringsorganisationen, SAC, har initierat ett internationellt standardiseringsarbete för traditionell kinesisk medicin. Arbetet kommer att omfatta även annan österländsk traditionell medicin såsom japansk och koreansk medicin.

– Standarderna kommer att innebära en kvalitetsstämpel för alla vårdgivare inom kinesisk medicin och dessutom öka tryggheten för konsumenten, säger Tuula Cammersand, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Tillämpning av traditionell kinesisk medicin (TCM) som behandlingsform mot till exempel barnlöshet, mag- och tarmåkommor, allergier, huvudvärk, sömnlöshet och hudsjukdomar ökar i västländerna. Vissa av dessa behandlingsformer har även blivit erkända och förskrivs inom den västerländska sjukvården.

Den tilltagande efterfrågan medför att behovet för standardisering och begreppsharmonisering har blivit stort. SIS planerar att starta en kommitté där svenska intressenter kan delta och påverka de kommande internationella standarderna. Arbetet berör myndigheter, vårdgivare och olika yrkesgrupper inom TCM, branschorganisationer, fack- och yrkesföreningar samt patientföreningar.

Ett annat område där det också finns behov av standarder och som kommer att omfattas av arbetet är kinesiska örtmediciner.

– Vi vet att det finns en hel del kinesisk örtmedicin till försäljning i Europa. Men detta sker helt oreglerat och utan att produkternas säkerhet har bedömts. Det kan finnas hälsovinster för konsumenterna med denna nya medicin, men även risker. Standardisering för hantering, kvalitetskrav och testmetoder kan bli ett bra stöd för myndigheten att utöva kontroll och värna konsumenthälsan, säger Stefan Berggren, enhetschef på Läkemedelsverket.

Det nya standardiseringsarbetet kommer bland annat att omfatta följande:
- termer och definitioner
- diagnostiserings- och behandlingsmetoder
- manipuleringsstandarder
- standarder för praktik
- kvalitet och säkerhet
- produktion, användning och kontroll av örtmediciner samt avsedda testmetoder

För mer information välkommen att kontakta Tuula Cammersand, projektledare på SIS,
08-555 520 59, tuula.cammersand@sis.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel