Pressmeddelande -

Arbetet med Socialt Ansvar tar ett stort steg framåt i Stockholm

Den 21 och 22 juni samlades över 300 deltagare från hela världen för att diskutera hur företag, organisationer och myndigheter i framtiden ska bli bättre på att jobba med socialt ansvarstagande, Social Responsibility (SR*). Kan en global standard underlätta detta arbete? Den internationella standardiseringsorganisationen ISO arrangerade konferensen som invigdes av Kronprinsessan Victoria. SIS, Swedish Standards Institute var värd. På konferensen presenterades och diskuterades en rapport nyligen framställd av den globala organisationen ISO. Diskussionerna har kretsat kring hur man tillsammans ska gå vidare med internationella riktlinjer inom området. Utifrån dessa diskussioner ska ISO den 24 juni ta ett beslut om hur man ska påbörja ett arbete med att ta fram en standard eller något annat stödjande dokument som kan förbättra arbetet kring socialt ansvarstagande. Konferensens deltagare kom från alla sektorer; företag, ideella organisationer, konsumentorganisationer och myndigheter. 66 länder fanns representerade. – Den globala diskussionen har tidigare kretsat kring om vi ska göra något på detta område. Efter de här två dagarna fokuserar vi nu på hur och vad vi ska göra. Jag tolkar detta som ett genombrott i det globala arbetet med socialt ansvarstagande. Vi har med andra ord ett omfattande arbete framför oss, säger Lars Flink, VD på SIS, Swedish Standards Institute. Mängder av initiativ tas idag inom området från bland annat Amnesty, FN:s Global Compact och storföretag som IKEA. – Men det är också viktigt att utvecklingsländerna får vara med och uttrycka sin åsikt. På denna konferens har deltagare från 33 utvecklingsländer deltagit. Enligt min åsikt finns det idag inte så många andra organisationer än ISO som kan fånga upp dessa länder, som har plattformen, neutraliteten och metoderna för att dra igång ett arbete som detta, säger Daniel Gagnier, Senior Vice President, på det kanadensiska företaget Alcan Inc. En eventuell kommande standard eller stödjande dokument kommer att vara frivilligt, men kommer att underlätta eftersom flera då kommer att prata samma språk och ha samma definitioner. *Begreppet är tidigare känt som CSR (Corporate Social Responsibility), men begreppet har vidgats eftersom ISO anser att socialt ansvar inte bara berör företag utan även alla typer av organisationer. Man har därför valt att ta bort Corporate. För mer information och ev. bilder: Lars Flink, VD på SIS, Tfn: 08-555 520 11, lars.flink@sis.se Bengt Rydstedt, projektledare SIS, Tfn: 08-555 520 28, bengt.rydstedt@sis.se Victoria Jonsson, presskontakt på SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

Ämnen

  • Sociala frågor