Pressmeddelande -

ATEX-direktivet förbättrar säkerheten vid explosionsfarliga arbetsplatser

Den 1 juli respektive 1 augusti 2006 ska alla anläggningar för dammhanterande verksamheter i Sverige uppfylla ATEX-direktiven för utrustningar och arbete i explosionsfarlig atmosfär. Svenska lagar och föreskrifter har anpassats efter de nya direktiven. SIS Förlag AB ger nu ut en ny utgåva av handboken Introduktion till ATEX-direktiven där nödvändiga uppdateringar gjorts. Ungefär 80 procent av de material som hanteras inom industrin är explosionsbenägna. ATEX-direktiven är utformade för att förhindra att explosiv atmosfär antänds och orsakar skador. – Att inte fler förolyckas och skadas svårt är rena turen, avsikten med direktiven är därför att främst garantera säkerheten för människor som arbetar i explosionsfarliga områden. Många omfattas av ATEX-direktiven utan att själva veta om det och vissa vet inte vad direktiven är eller så är de bara svåra att förstå, säger Per Johnsson, expert och ordförande i SIS-kommittén som jobbar med utrustning för användning i explosiv atmosfär. Handboken underlättar förståelsen och visar på praktiska konsekvenser av ATEX-direktiven för tillverkare och leverantörer och ger råd vid val av explosionsfarlig utrustning. Den behandlar även säkerhet vid användning av teknisk utrustning i explosiva miljöer. Handboken innehåller också de två direktiv med rättelser som trädde i kraft under 2003. Dels Produktdirektivet som reglerar elektriska och mekaniska utrustningar för explosionsfarlig miljö och dels Användardirektivet som reglerar arbete i explosionsfarlig miljö. De här båda direktiven berör alla företag som tillverkar produkter för användning inom industrin. Från 2003 fick alla befintliga anläggningar tre år på sig att uppfylla kraven på sina anläggningar. ATEX-direktiven berör alla företag som tillverkar produkter för användning inom industrin samt alla arbetsgivare vars anställda kan komma att utsättas för explosionsrisk på grund av brännbara vätskor, gaser eller damm. Till exempel små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin, målerier och företag som sysslar med kemikalier. Handboken kostar 890 kronor exkl moms och säljs av SIS Förlag AB, www.sis.se. För mer information och bild på boken: Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). SIS, Swedish Standards Institute Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151 Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se

Ämnen

  • Politik

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).