Pressmeddelande -

Bättre kontroll av elinstallationer minskar risken för olyckor – Ny handbok beskriver elinstallatörens ansvar

Många byggnader har inbyggda elfel. Alltför ofta är det tekniska fel som borde ha upptäckts redan i den kontroll som elinstallatören ska utföra innan första tillkoppling. En ny bok från SIS Förlag beskriver hur systematiska kontroller kan minska risken för olyckor kopplade till fel i elinstallationer.

Vi förutsätter att elektricitet finns tillgänglig överallt och fungerar säkert i alla miljöer, oberoende av användarens kompetens. Men när elen inte är så säker som vi förväntar oss kan det få stora konsekvenser. Olyckor kopplade till fel i elinstallationer är vanliga trots att det krävs behörighet för att arbeta med el.

– Vem som helst får inte utföra elinstallationsarbeten, men trots det uppstår fel. Det kan bero på flera orsaker; att materialet är fel, att ritningar har ändrats eller att installatören har glömt eller slarvat. För att fler fel ska upptäckas i tid har jag sammanfattat vilka kontroller elinstallatören är skyldig att göra innan första tillkopplingen, säger Mats Jonsson.

Mats Jonsson är författare till den nya handboken Kontroll före idrifttagning. Mats arbetar som konsult, föreläsare och kurshållare inom elsäkerhet och deltar i den tekniska kommitté inom SEK som arbetat fram standarden Elinstallationsreglerna, SS 4364000.

Handboken beskriver vilka grundläggande kontroller som ska göras innan en installation tas i bruk, hur kontrollen går till och vilka instrument och metoder som kan användas. Instruktionerna i boken följer svensk standard för inspektion, provning och dokumentation av kontrollerna. Handboken Kontroll före idrifttagning finns tillgänglig hos SIS Förlag till ett pris av 395 kr.

För ytterligare information:
Mats Jonsson, konsult Eltrygg Miljö AB, 0707-29 38 07, mats@eltrygg.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • mats jonsson
  • kontroll före idrifttagning
  • sis förlag
  • sis swedish standards institute

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Relaterat innehåll