Pressmeddelande -

Bättre kvalitetskontroll av kondomer i Afrika

Hiv och aids orsakar stora problem i Afrika. En viktig insats i kampen mot aids är att öka användningen av kondomer. Tyvärr sprids även icke-godkända kondomer eftersom kvalitetskontrollen inte fungerar tillräckligt bra. SIS Forum driver ett långsiktigt projekt för bättre kontroller och större kunskap om de säkerhetskrav som finns beskrivna i internationella standarder.

SIS Forum leder ett långsiktigt projekt för kvalitetskontroll av kondomer på den afrikanska marknaden. Det Sida-finansierade projektet har hittills utbildat 52 deltagare från 20 afrikanska länder.

- Projekt arbetar för bättre kontroller och större kunskap om de säkerhetskrav som finns beskrivna i internationella standarder. Vi stöttar de afrikanska organisationerna i deras införande av kvalitetskontroller och bidrar till bättre samarbeten mellan till exempel tull och provningsinstitut, säger Elisabet Wahlman, vd på SIS Forum och projektledare för det internationella projektet.

Inom utbildningen får deltagarna lära sig vad som krävs för att bygga upp en effektiv teknisk och legal kvalitetskontroll och hur man tillämpar den internationella standarden Kondomer av naturgummilatex - Krav och provningsmetoder, SS-EN ISO 4074, och andra internationella krav.

Fakta SIS Forum
SIS Forum AB är ett dotterbolag till SIS, Swedish Standards Institute och erbjuder utbildning och konsulttjänster inom i första hand verksamhetsutveckling, medicinsk teknik och standardisering. Den praktiska nyttan med standarder står i fokus. SIS Forum har även en internationell verksamhet som i huvudsak vänder sig till utvecklingsländer, nyligen industrialiserade länder och EU:s kandidatländer.

För ytterligare information:

Elisabet Wahlman, vd SIS Forum, tfn 08-55 55 22 11, 070-587 87 17, elisabet.wahlman@sis.se

Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555520 97, 070-948 06 74, erika.messing@sis.se

Ämnen

  • Utbildning

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).