Pressmeddelande -

Effektiva projekt ger ökad lönsamhet

Projekt som drivs på rätt sätt kan bidra till lägre kostnader. Nu ger SIS Förlag AB ut en ny bok om projekt och projektledning. Boken innehåller metoder och praktiska exempel på hur man kan förbättra arbetsprocesserna i både stora och små projekt. Allt fler verksamheter och uppgifter organiseras i projektform, vilket ställer höga krav på effektivitet. Ett genomgående tema i boken Projekt – ledning och metoder är samspelet mellan kund och leverantör, samt företagsledningens styrning av projektverksamheten. En av författarna till boken, Sven Antvik, menar att effektiv projektledning leder till lägre projektkostnader och nöjdare kunder. – Jag tror att alla kan bli bättre. Smart projektledning är viktigt för både chefer och medarbetare i alla typer av organisationer och boken är ett bra stöd för de som vill öka sin lönsamhet och leveranssäkerhet. Boken är i första hand en praktisk handledning för dem som arbetar med affärs- och anläggningsprojekt, men är även ett användbart vertyg för de som vill utveckla en organisations förmåga att utnyttja projektformen för att nå affärsmässiga och sociala mål. Boken innehåller begrepp, metoder, checklistor och blanketter som används i ett projekt och tar bland annat upp arbetsstruktur, förbättringsmöjligheter och osäkerhetshantering samt resultatvärdemetoden. De som har behov av boken är alla som berörs av projekt, beställare såväl som leverantörer, erfarna såväl som nyblivna projektledare och chefer såväl som medarbetare i alla typer av företag och andra organisationer. Boken vänder sig även till studenter vid universitet och högskolor samt till personer som förbereder sig för certifiering som projektledare enligt IPMA eller PMI. Projekt – ledning och metoder är skriven av Sven Antvik och Håkan Sjöholm. Boken kostar 695 kr exkl moms och säljs av SIS Förlag AB. För ytterligare information eller bild på boken: Joachim Bowin, redaktör SIS Förlag AB, tfn: 08-555 523 14, joachim.bowin@sis.se Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). SIS, Swedish Standards Institute Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151 Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).