Pressmeddelande -

Enklare att jämföra globala standarder för metalliska material

Intresset för amerikanska och asiatiska material ökar. Den som arbetar med metalliska material inom industrin behöver hålla reda på en rad internationella standarder. Materialnyckeln finns som handbok och online-tjänst och är ett stöd för jämförelser mellan gamla och nya materialbeteckningar. Handboken och standarderna finns tillgängliga hos SIS, Swedish Standards Institute.

Materialnyckeln är ett verktyg för översättningar mellan nya och gamla beteckningar för metallegeringar och metallprodukter. En nyhet i den nya utgåvan är de reviderade standarderna för gjutstål och seghärdningsstål. Tidigare svenska materialbeteckningar kommer att finnas kvar på konstruktionsritningar en längre tid, trots att de är indragna. Materialnyckeln gör det möjligt att hitta referenser till ersättningar i Europastandard och globala standarder.

- Materialnyckeln samlar all information om standardbeteckningar på ett ställe. I den nya utgåvan är materialet mer tydligt, målet är att den ska bli ännu enklare att använda, säger Christer Ornby, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Materialnyckeln är ett hjälpmedel för dem som arbetar med metalliska material inom konstruktion, inköp och produktion, inom verkstads-, metall- och processindustrin.

För att underlätta sökning är Materialnyckeln indelad i fyra huvuddelar: Tidigare svenskt material (SS), Materialnummer i Europastandard (EN), Materialnamn i Europastandard (EN) och Utomeuropeiskt material.

- Intresset för globala materialstandarder ökar. I förra utgåvan koncentrerade vi oss på referenser för kinesiska och amerikanska material, nu har vi även förbättrat hänvisningarna till japanska material, säger Christer Ornby.

Materialnyckeln 2009 finns tillgänglig hos SIS till ett pris av 1995 kronor. Materialnyckeln finns även som online-tjänst där materialet är sökbart.

För ytterligare information:

Christer Ornby, projektledare SIS, tfn 08-555 521 42, 070-692 75 46, christer.ornby@sis.se

Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555520 97, 070-948 06 74, erika.messing@sis.se

Ämnen

  • Miljö, energi

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).