Pressmeddelande -

Enklare att jämföra olika transporters miljöpåverkan

EU-länderna har som mål att minska koldioxidutsläppen med i snitt 20 procent till 2020. Det innebär ökade krav på transportnäringen. Nu startar arbetet med en ny europeisk standard som gör det enklare att redovisa transporters utsläpp och därmed jämföra olika transportalternativ. SIS, Swedish Standards Institute startar ett svenskt projekt för att vara med och påverka arbetet.

Nu tar den europeiska standardiseringsorganisationen CEN fram en standard för hur man beräknar och rapporterar energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportnäringen. Standarden kommer att vara en hjälp för transportföretag som vill redovisa sina utsläpp.

- En standard för att mäta, rapportera och jämföra utsläpp från transporter kan få stor betydelse för transportnäringen och därför är det viktigt att vi samlar svenska intressen och synpunkter i arbetet, säger Marcus Ihre, projektledare på SIS.

Frankrike har inititerat projektet. I förslaget framgår att standarden kan komma att kopplas till myndigheters föreskrifter med gränsvärden för energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser.

SIS startar en svensk grupp som ska ta tillvara svenska intressen och påverka standardiseringsarbetet. Alla intressenter är välkomna till ett första informationsmöte måndagen den 19 januari 2009 kl10:00-12:00 hos SIS på Sankt Paulsgatan 6 i Stockholm.

För ytterligare information:

Marcus Ihre, projektledare, SIS, tfn 08-555 520 51, marcus.ihre@sis.se

Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555520 97, 070-948 06 74, erika.messing@sis.se

Ämnen

  • Miljö, energi

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Relaterade event