Pressmeddelande -

Enklare för små och medelstora företag att införa ISO 14000

Varför behövs ett miljöledningssystem? Mer än hundratusen organisationer har insett fördelarna men hur gör man för att införa ISO 14001 och hur fungerar det i praktiken? Detta är några av de frågor som en ny handbok från SIS Förlag AB besvarar. Handboken ”ISO 14001 för små och medelstora företag” publicerades under våren 2005 och redan efter ett år kommer en utökad och förbättrad utgåva. I boken får du en tydlig bild av vad ISO 14000 innebär för företaget och du finner många exempel på hur olika delar av miljöledningssystemet kan utformas. Handboken har författats av Richard Almgren och Torbjörn Brorson. Båda har stor erfarenhet av tillämpning av miljöledningssystem i näringslivet. – Vi har ansträngt oss att förenkla införandet av miljöledningssystemet för de små företagen genom illustrationer och praktiska exempel. Vi har också försökt att ”översätta” den internationella standarden till ett språkbruk som ligger närmare småföretagarens vardag, säger Richard Almgren. – En nyhet i den aktuella utgåvan är en checklista som är mycket användbar för företag som vill ”ta tempen” på miljöarbetet och få en känsla för hur långt man kommit med miljöledningssystemet. En annan nyhet är att vi ger exempel på hur Sveriges miljökvalitetsmål kan kopplas till företagets miljöledningssystem, säger Torbjörn Brorson. ”ISO 14001 för små och medelstora företag” vänder sig till miljöchefer, kvalitetschefer, miljösamordnare, controllers och andra som arbetar med miljöledningssystem på små och medelstora företag. Boken kan med fördel även läsas av andra som har intresse i frågan, som till exempel konsulter, tillsynsmyndigheter och studenter. Boken är användbar för företag som vill förbättra sitt befintliga miljöledningssystem och de som står i begrepp att utforma ett nytt. Den är mycket aktuell och anpassad till den senaste versionen av ISO 14001. På många ställen ges tydliga förklaringar till nyheterna i ISO 14001:2004. Boken säljs av SIS Förlag AB och kostar 650 kr (exkl moms). För ytterligare information och bild på handboken: Richard Almgren, författare till boken, tfn: 070-568 81 12, richard.almgren@greenbusiness.se Torbjörn Brorson, författare till boken, tfn 0708-131214 Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). SIS, Swedish Standards Institute Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151 Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se

Ämnen

  • Miljö, energi