Pressmeddelande -

Finanskrisen ökar kraven på säkerhet

Den organiserade brottsligheten ökar snabbt i en lågkonjunktur. I finanskrisens spår är det än viktigare för företag att arbeta systematiskt med säkerhetsarbetet. Nu finns en årskalender som beskriver tolv olika säkerhetsproblem, så kallade fokusområden och hur de kan lösas. Boken fungerar som ett uppslagsverk där varje kapitel ger inspiration, fakta och grundläggande tips om ett specifikt fokusområde. Boken ges ut av SIS, Swedish Standards Institute.

Alla är överens om att säkerhetsåtgärder är viktiga. Men det är inte självklart när i tiden de måste genomföras. Stora säkerhetshandboken utgår ifrån standarden för styrning av informationssäkerhet, SS-ISO/IEC 27002. Genom att arbeta med ett fokusområde varje månad kan ett företag, en organisation eller en myndighet bygga upp skydd mot oväntade och icke önskvärda händelser.

- Oavsett vad som händer i världen så ska verksamheten fungera. Säkerhetsarbetet handlar om att göra riskanalyser och att vara förberedd. I dag är alla överens om att struktur och planering är ett måste för att skapa utrymme för mer akuta situationer men det har saknats ett handfast verktyg som stöd i planeringsarbetet, säger Agneta Syrén författare till boken och säkerhetschef på Länsförsäkringar AB.

Stora säkerhetshandboken - En praktisk årskalender ger en överblick över vart och ett av de tolv fokusområden som behöver ses över och gås igenom varje år. På så sätt kan man planera det egna arbetsåret ur ett säkerhetsperspektiv.

- I praktiken arbetar alla säkerhetsansvariga med samtliga tolv arbetsområden som beskrivs i handboken, mervärdet är att det finns en röd tråd att följa i planeringen av sitt arbete, säger Agneta Syrén.

Agneta Syrén har publicerat ett antal böcker inom området säkerhet. Agneta är jur kand, fil.kand i kriminologi och arbetar till vardags som säkerhetschef på Länsförsäkringar AB. Stora säkerhetshandboken - En praktisk årskalender finns tillgänglig hos SIS till ett pris av 695 kr.

Seminarium: Träffa Agneta Syrén på ett frukostseminarium om säkerhetsfrågor.

Tid: Tisdagen den 2 december, 2008, kl 08:30-10:00

Plats: SIS, Sankt Paulsgatan 6, vid Slussen i Stockholm

För ytterligare information:

Agneta Syrén, säkerhetschef på Länsförsäkringar AB, tfn 08-588 41 558, 073-964 15 58, agneta.syren@lansforsakringar.se

Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555520 97, 070-948 06 74, erika.messing@sis.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).