Pressmeddelande -

Företagare får bättre service från kommunen

I många kommuner kan företagare vända sig till en företagslots för att få hjälp att hitta rätt bland förvaltningar, nämnder och blanketter. Nu tar SIS, Swedish Standards Institute fram en kravspecifikation för att tydliggöra vilken service företag kan vänta sig av kommunala företagslotsar.

Det är tre småländska kommuner, Hultsfred, Högsby och Vimmerby, som har tagit initiativ till standardiseringsarbetet. Målet är att öka kvaliteten på näringslivstjänsterna, att administrationen ska bli mer effektiv och att tjänsterna ska bli jämförbara över landet.

– Med gemensamma riktlinjer minskar den administrativa bördan för företagen och de får bättre förutsättningar att driva en expansiv och framgångsrik verksamhet. Det gagnar vår kommun, vår region och i förlängningen hela landet, säger Malin Albertsson på utvecklingskontoret i Hultsfred kommun som är en av initiativtagarna.

Kravspecifikationen kommer att bli ett stöd för alla svenska kommuner som vill kvalitetssäkra sina näringslivstjänster. Förutom riktlinjer för vad tjänsten ska innehålla och hur den ska utföras tar dokumentet även upp vilken kompetens företagslotsarna ska ha. Målet är att kravspecifikationen ska bli klar under året.

– Det här är ett bra exempel på när en gemensam lösning i form av standardisering spar tid och höjer kvaliteten på tjänsterna, istället för att varje enskild kommun ska skapa sina egna lösningar, säger Henning Törner som är projektledare på SIS.

Fakta:
Enligt Svenskt Näringsliv har cirka 60 kommuner (år 2009) en utsedd person eller funktion med uppgift att vägleda företagare igenom den kommunala byråkratin. Företagarna kan då genom en och samma person eller funktion (ofta kallad ”företagslots”) få hjälp med information, samordning av ärendehantering och snabba beslut.

För ytterligare information:
Henning Törner, projektledare SIS, 08-555 521 64, henning.torner@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • sis
 • sis swedish standards institute
 • svenskt näringsliv
 • henning törner
 • företagslots
 • företagslotsar
 • kommunala företagslotsar
 • näringslivstjänster
 • hultsfred
 • högsby
 • vimmerby
 • kravspecifikation företagslots
 • standardisering
 • standard

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Relaterat innehåll