Pressmeddelande -

Global standard för socialt ansvarstagande bidrar till hållbar utveckling

Inom några år kommer det att finnas en globalt accepterad standard för företag och organisationer som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling. SIS, Swedish Standards Institute leder arbetet med att ta fram den internationella standarden Guidance on Social Responsibility, ISO 26000. Den 5-9 november träffades 400 delegater i Wien för att bland annat diskutera hur principerna kan omsättas i praktiken. – Standarden för socialt ansvarstagande beskriver hur ett företag eller en organisation konkret kan arbeta med frågor som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, affärsetik, anti-korruption och miljö. Intresset för projektet är stort och vi ser att delresultaten av arbetet redan börjar användas i företags och organisationers hållbarhetsarbete, säger Kristina Sandberg, verksamhetsområdeschef på SIS och ansvarig för det internationella ISO-projektet. Alla typer av organisationer ska kunna använda sig av standardens riktlinjer och modeller: små och stora företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer. – Nu börjar standarden hitta sin form. Vi är överens om strukturen och det grundläggande innehållet och fokuserar nu på hur en organisations sociala ansvar kan avgränsas i förhållande till dess omvärld och intressenter och hur standarden ska relatera till andra internationella normer och initiativ, säger Bengt Rydstedt projektledare för den svenska kommittén inom SIS. Den färdiga standarden kommer att fungera som konkret hjälp för företag och organisationer som arbetar för en hållbar utveckling. Redan finns många termer och definitioner beskrivna och projektet har beslutat om sju grundläggande principer för socialt ansvarstagande: Respekt för lagen, Respekt för internationellt erkända uppförandenormer, Respekt för och erkännande av intressenter, Ansvar för sina handlingar, Öppenhet, Etiskt uppförande och Respekt för mänskliga rättigheter. Arbetet fortsätter och nästa viktiga steg blir att under 2008 samla in nationella synpunkter på standardförslaget från de 75 medlemsländerna i ISO:s arbetsgrupp. Med i projektet är även flera internationella organisationer som t.ex. UN Global Compact, ILO och GRI. SIS leder det internationella projektet som stöds av ABB, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, SWEDAC, Utrikesdepartementet och Vattenfall. För ytterligare information: Kristina Sandberg, SIS, ansvarig för det internationella sekretariatet, tfn 08-555 20 61, 0707-28 76 52, kristina.sandberg@sis.se Bengt Rydstedt, SIS, projektledare för den svenska kommittén, tfn 08-555 520 28, 0707-42 06 02, bengt.rydstedt@sis.se Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555 520 97, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se

Ämnen

  • Arbetsliv

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).