Pressmeddelande -

Globala krav på svetskonstruktioner ger ökad trygghet

Ett stort antal allvarliga haverier har inträffat de senaste åren vilka har lett till en omfattande forskning och utveckling inom svetsområdet. Det har också medfört krav på tillverkare att använda standarder. Nu finns en ny Europastandard för kvalitetskrav vid svetsning. Den tidigare utgåvan har reviderats och blir samtidigt en ISO-standard vilket gör den global. Standarden finns tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute. Svetsning är den mest komplexa sammanfogningsmetoden. Den har använts sedan början av 1900-talet för tillverkning av till exempel bro-, kran-, och tryckkärlskonstruktioner. – Syftet har varit att tillverkare av avancerade svetskonstruktioner ska använda den rätta teknologin så att produkten motsvarar de krav på kvalitet och funktion, även med avseende på säkerhet och hälsa, som beställare och myndigheter har, säger Hans Broström, Volvo Wheel Loaders och ordförande i SIS kommitté Svetsteknik. Den nya standarden, som heter EN ISO 3834, medför att alla som tillämpar den för kvalitetssäkring av sina svetsade produkter arbetar på ett gemensamt och likvärdigt sätt för att tillverka en avancerad svetskonstruktion. – För kunderna ger standarden en trygghet eftersom de vet att produkten uppfyller de internationella krav som man ska ställa på en svetskonstruktion. Dessutom blir konkurrensen mellan tillverkarna mer på lika villkor. Standarden omfattar fem delar. Del ett anger kriterier för val av kvalitetsnivåer. Övriga delar anger tre specifika nivåer från omfattande kvalitetskrav till enkla kvalitetskrav. En ny del hänvisar till annan standard som är viktig om man ska hävda att svetsningsarbetet överensstämmer med krav in EN ISO 3834. Det gäller till exempel svetsarprövning, procedurkontroll och provning med mera. – Det är inte standarden i sig som ger en säkrare kvalitet utan hur den tillämpas och efterlevs. Ett företag som tillämpar standarden kommer att ha ordning och reda på sin organisation, kompetens, kvalitet och inte minst sin ekonomi. Därmed kommer även företagets konkurrenskraft att öka, säger Hans Broström. Den nya standarden heter EN ISO 3834 och ersätter SS-EN 729. Standarden ska nu översättas till svenska och publiceras sen under våren 2006. För mer information och bild: Christer Ornby, projektledare SIS, 08-555 521 42, christer.karsson@sis.se Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). SIS, Swedish Standards Institute Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151 Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se

Ämnen

  • Politik