Pressmeddelande -

Lättare skriva främmande tecken med svenska tangentbord

Nu finns ett tillägg till svensk standard som gör det möjligt att skriva tecken från andra språk med svenskt tangentbord. Ett projekt för teckenrepresentation och användargränssnitt inom SIS, Swedish Standards Institute har utarbetat ett tillägg till den gällande svenska standarden. – Den befintliga standarden är bra men räcker inte till om man enkelt vill kunna skriva namn på många andra språk. Därför har SIS-kommittén utarbetat detta tillägg, säger Jörgen Wyke, projektledare på SIS. Bakgrunden till standardtillägget är att svenska myndigheter såg ett behov av att korrekt kunna skriva personnamn, företagsnamn och geografiska namn från andra språk. För att det skulle vara möjligt behövdes utökningar av den befintliga standarden. Tillägget ska kunna fastställas som riktlinjer för statliga sektorn och även kunna användas av kommunala och privata sektorn. – Man behöver inte ens byta tangentbord om man kan klara sig med en översiktsbild som visar var de tillkommande tecknena är placerade. Det räcker med en ny drivrutin för att de nya tecknena ska vara tillgängliga. Kommande operativsystem för PC kommer också att stödja detta tillägg, säger Jörgen Wyke. Med tillägget är inmatningen av cirka 300 tecken beskrivna. Varje alfanumerisk tangent kan skriva in fyra olika tecken, bland annat en stor uppsättning diakritiska tecken, till exempel accenter, och andra specialtecken. Teckenmängden täcker svenska och europeiska behov för latinska bokstäver, inklusive vietnamesiska tecken. De europeiska minoritetsspråkens behov av bokstäver för namn, till exempel i alla samiska språk, ingår helt och hållet. Vissa äldre bokstäver som inte längre används har dock uteslutits. De som har varit med i SIS-kommittén och tagit fram det nya tillägget är: Verva (f.d. Statskontoret), Microsoft AB, IBM, Hjälpmedelsinstitutet och SeniorNet. Det nya tillägget heter Svenskt tangentbordsmönster för namnskrivning med latinska tecken (SS 66 22 41 T1). Den svenska standarden som finns i botten heter Alfanumeriskt tangentbord för svenskt bruk (SS 66 22 41), som i sin tur bygger på en ISO-standard. För ytterligare information: Jörgen Wyke, projektledare SIS, tfn: 08-555 520 24, jorgen.wyke@sis.se Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). SIS, Swedish Standards Institute Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151 Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se

Ämnen

  • Politik

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).