Pressmeddelande -

Ny ordförande i SIS

SIS, Swedish Standards Institute fick den 3 maj ny styrelseordförande. Owe Fredholm, VD på Plast och Kemiföretagen, tar över efter Håkan Murby, tidigare vd på Jernkontoret. Owe Fredholm kommer satsa på att öka intresset för standarder inom nya områden och ser en växande trend för mjuka värden och standarder inom tjänsteområdet. Owe Fredholm har suttit som ledamot i SIS styrelse sedan 2000 och tycker det nya uppdraget känns spännande. – Jag vill se till att vi kan bibehålla och öka intresset från industrin, myndigheter och offentlig verksamhet. Standardiseringen kommer mer och mer in på sjukvårdsområdet, inom tjänstesektorn och på miljösidan. Det är därfär mycket viktigt att vi fortsätter att jobba med att öka förståelsen och intresset för standardisering hos våra kunder och intressenter. SIS utvecklar standarder som förenklar för alla typer av företag och organisationer. Enligt Owe Fredholm har svensk standardisering stor trovärdighet i internationella sammanhang och hög representation i internationella kommittéer och många internationella ordförandeskap, till exempel det för SR (Social Responsibility). – Det behövs mer information om standarder så att de kommer till ökad användning. Det finns branscher och företag som ännu inte har upptäckt nyttan fullt ut än. Omvänt kan vi konstatera att ISO-standarderna för kvalitet och miljö är mycket väl spridda och där är trycket från marknaden fortfarande stort. När det gäller framtiden kan vi se fler initiativ på så kallade mjuka områden och standarder för tjänster, vilket jag tror är bra. Innan VD-tjänsten på Plast och Kemiföretagen var Owe Fredholm tidigare Generaldirektör på Sprängämnesinspektionen och är även doktor i fysik med specialinriktning elektricitetslära. Owe har sedan 1975 varit engagerad i standardisering på olika sätt, både i Sverige och internationellt. Han har själv jobbat aktivt med att ta fram standarder vilket har gett nyttiga erfarenheter. Han har bland annat varit särskilt aktiv i arbetet med standarden för klassning av exlosionsfarliga områden. För ytterligare information: Owe Fredholm, VD Plast- & Kemiföretagen, tfn: 08-783 81 41, ofm@chemind.se Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). SIS, Swedish Standards Institute Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151 Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se

Ämnen

  • Arbetsliv