Pressmeddelande -

Ny standard ska göra biljettautomater mer användarvänliga

I vardagen möter vi dagligen nya apparater. Detta skapar ett ökat behov av användarvänlighet när dessa produkter utformas. Nu är en helt ny global ISOstandard på gång som kan leda till mer användarvänliga biljettautomater och uttagsautomater i hela världen. Standarden kommer att finnas tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute. Väckarklockor, telefoner, och automater där vi köper tågbiljetter, är alla exempel på produkter som vi möts av i vardagen och som får allt högre krav på sig att utformas efter människans förutsättningar och behov. Andra exempel på produkter som standarden berör är automater där vi sätter in och tar ut pengar, biljettautomater i bussar, incheckningsautomater på flygplatser, betalningsapparater i matbutiker och telefonkiosker. Den nya standarden är tänkt att användas vid utvecklingen av nya produkter som används i människors vardagsliv. – Med ökad användbarhet får vi effektivare apparater. Om en uttagsautomat t.ex. är otydlig och svår att använda kan onödiga köer bildas. Vi hoppas att standarden får stort genomslag både i Sverige och i världen. Arbetet med att ta fram standarden har främst skett på global nivå, där Sverige genom SIS har deltagit med några företag, t.ex. Ergolab och Electrolux, säger Tomas Berns, på Ergolab. De som främst har behov av standarden är industridesigners, ergonomer, tillverkare, flygbolag, tågbolag, banker och leverantörer. Även inköpare som upphandlar produkter kan påverka användbarheten genom att fråga efter produkter som är testade enligt standarden. Standarden är också till hjälp för alla andra som på något sätt är involverade inom design och utveckling av vardagliga produkter. Standarden som är under omröstning, kommer förmodligen att bli helt klar att börja användas inom cirka ett halvår. Standarden heter Ease of operation of everyday products – Part 1: Context of use and user characteristics (ISO 20282-1) och Ease of operation of everyday products – Part 2: Test method (ISO TS 20282-2). Del 1 förklarar hur man skall identifiera vilka aspekter i sammanhanget som är relevanta för en speciell produkt samt beskriver karakteristika för användargruppen som kan påverka användbarheten. Del 2 ger metoder för att bedöma hur bra en produkt är vad gäller användbarhet och tillgänglighet. För ytterligare information: Tomas Berns, Ergolab AB, 08-664 64 30, 0707-500 190, tomas.berns@ergolab.se SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). SIS, Swedish Standards Institute Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151 Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se Victoria Jonsson, presskontakt på SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service