Pressmeddelande -

Ny standard ska göra det enklare att anställa och behålla kompetent personal

När du vet vad som förväntas av dig på jobbet blir du också motiverad och mår bättre. Det finns mycket att tjäna på att anställa rätt person på rätt plats i en organisation. Nu börjar arbetet med globala standarder som ska göra det enklare att anställa och behålla kompetenta medarbetare. SIS, Swedish Standards Institute samlar svenska intressenter som vill vara med och påverka standardiseringsarbetet.

Initiativet kommer från USA och deras standardiseringsförslag tar upp frågor som uppförandekod, personalpolicy och bedömningsmetoder.

– Nu är det viktigt att svenska företag och organisationer är med och påverkar standardiseringsarbetet så att vi får bra riktlinjer som fungerar för både stora och små personalavdelningar. Det amerikanska förslaget har redan väckt protester inom den internationella fackorganisationen ILO så det kan bli ett intressant första möte i USA i höst, säger Karita Thomé, projektledare på SIS.

Globala standarder för personalfrågor kommer att bli ett stöd i hela personalhanteringsprocessen. Tanken är att alla som arbetar med personalfrågor ska ha hjälp av att det finns gemensamma riktlinjer. Det kan vara personalavdelningar på företag och organisationer, konsulter och bemanningsföretag, myndigheter, kommuner och olika intresseorganisationer.

– När vi enas om globala riktlinjer blir det ett bra stöd för företag med verksamhet i flera länder. Det är tänkt att standarderna ska stötta personalchefer både i deras eget arbete och när de anlitar konsulter för rekrytering eller avveckling, säger Karita Thomé.

Den 15 september är det ett första informationsmöte på SIS.

För ytterligare information:
Karita Thomé, projektledare SIS, 0707-28 76 53, karita.thome@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • sis
  • sis swedish standards institute
  • standard
  • personalfrågor
  • personalavdelning
  • personalchef
  • iso-standard
  • global standard

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).