Pressmeddelande -

NY STUDIE VISAR: Svenska företag ligger efter med att tillvarata sina medarbetares idéer

Forskning visar att 95 procent av ett företags kreativa potential ligger i de små idéerna och bara fem procent utgörs av stora innovationer. Medarbetarnas idéer kan spara pengar och tid, öka intäkter, göra arbetet enklare, samt förbättra kvaliteten och kundupplevelsen. Boken Små idéer – Stora resultat från SIS Förlag visar vilken kraft det finns i idéarbetet och vilka verktyg som finns för att förbättra sin förmåga att tillvarata sina egna medarbetares idéer.

– Här missar svenska företag en enorm potential. Ledningen behöver skapa en kultur och en struktur som fångar upp idéer från medarbetarna i det dagliga arbetet – och då menar jag inte den traditionella förslagslådan utan effektiva system där alla är delaktiga och idéer snabbt tas om hand och följs upp, säger Louise Östberg som är en av författarna till boken.

Stora innovationer kommer sällan, är dyra och enkla att kopiera. Små idéer kan alla medarbetare bidra med och går snabbare att införa. Boken Små idéer – Stora resultat bygger på en helt ny studie av 40 svenska företag. Studien visar att många svenska företag ligger efter sina internationella konkurrenter när det gäller att ta tillvara på sina medarbetares idéer. Alltför ofta satsar företagen istället på att ta in externa experter när de behöver nya kreativa lösningar.

– Ett genomsnittligt svenskt företag får bara en idé per anställd vartannat år. Det ska jämföras med de bästa organisationerna i Sverige och världen får in – och använder – mer än 50 idéer per person och år. Här finns det mycket att lära eftersom forskningen tydligt visar att företag som använder medarbetarnas idéer presterar bättre än sina konkurrenter, säger Östberg.

Boken Små idéer – Stora resultat bygger på en färsk studie av 40 svenska organisationer och visar vad som krävs för att idé- och förbättringsarbetet ska fungera. Den forskning som ligger till grund för boken har Östberg gjort tillsammans med Alan G. Robinson från University of Massachusetts och Dean M. Schroeder från Valparaiso University. Robinson och Schroeder är båda prisbelönta författare, akademiker och konsulter vars böcker har översatts till mer än tjugo språk. De har tillsammans arbetat som konsulter åt mer än 300 organisationer runt om i världen. Östberg har lång erfarenhet av arbete med kreativitet och idésystem bland annat som seniorkonsult hos C2 Management.

För ytterligare information:
Louise Östberg, LÖ Consult & Research, 070-633 2011, louise@smaideer.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se

Ämnen

 • Arbetsliv

Kategorier

 • systematiskt idéarbete
 • idéarbete
 • dean m. schroeder
 • alan g. robinson
 • små idéer - stora resultat
 • swedish standards institute
 • sis
 • lö consult & research
 • louise östberg
 • sis förlag

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).